/ 27

Chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2236|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu. thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá dịch vụ trong nước. ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược kinh tế của đất nước. trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]