/ 27

Chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1886|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời mở đầu. thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá dịch vụ trong nước. ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược kinh tế của đất nước. trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các nước thường dùng công cụ quản lý như: hạn ngạch, tỷ giá, giấy phép, thuế quan. trong đó thuế xuất nhập khẩu thường được sử dụng cơ bản nhất bởi nó là cơ sở trong trao đổi buôn bán và là một nguồn thu đối với ngân sách quốc gia. ở việt nam, thuế xuất nhập khẩu được ban hành thành luật vào tháng 12 năm 1987, có hiệu lực vào 01-01-1988 với tên gọi luật thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch. sau hai lần sửa đổi vào các năm 1991 và 1993...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.