/ 36

Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

Upload: VuNguyen.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 5895|Tải về: 20|Cấp: Đại học

lời nói đầu gắn liền với công cuộc đổi mới & mở cửa của nước ta, có nhiều yêu cầu cần giải quyết cùng lúc như: vừa ổn định vừa phát triển kt trong nước,vừa mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng ngày càng lớn dẫn đến sự xác lập quan hệ cung-cầu mới về tiền, trong khi đó vẫn phải tiếp tục ổn định kt vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ,tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. ngày nay, không còn ai có thể phủ nhận rằng: bằng việc điều chỉnh tiền tệ cho phù hợp với nhu cầu của nền kt, là một trong những vấn đề thiết yếu mà tổ chức quản lý các hệ thống tiền tệ phải tuân thủ& chính sách tiền tệ phải theo đuổi. sự bùng phát của lạm phát vào những...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.