/ 36

Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

Upload: VuNguyen.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 6485|Tải về: 36|Cấp: Đại học

lời nói đầu gắn liền với công cuộc đổi mới & mở cửa của nước ta, có nhiều yêu cầu cần giải quyết cùng lúc như: vừa ổn định vừa phát triển kt trong nước,vừa mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng ngày càng lớn dẫn đến sự xác lập quan hệ cu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]