/ 82

Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNN & PTNT – Thực trạng và giải pháp

Upload: HienVu.dokovn0|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 700|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lụctrang phụ bìa.lời cam đoan.mục lục.danh mục các chữ viết tắt, các bảng.lời mở đầuchương 1: tổng quan về cho vay theo hạn mức tín dụng và doanh nghiệp nhỏ và vừa.....11.1 tín dụng và vai trò của tín dụng ngân hàng.....11.1.1 khái niệm và bản chất của tín dụng.....21.1.2 chức năng của tín dụng.....31.1.3 vai trò của tín dụng.....51.1.4 phân loại tín dụng.....51.2 phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.....61.2.1 khái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng.....61.2.2 ưu điểm và khuyết điểm của phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.....71.2.3 chức năng của cho vay theo hạn mức tín dụng.....71.2.4 kỹ thuật cho vay theo hạn mức tín dụng.....71.3 tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa. .....171.3.1 định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa.....171.3.2 sơ lược quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 2001 đến 2005.....181.3.3 sự cần thiết của nguồn vốn tín dụng chính thức đối...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.