/ 15

Chu kỳ sống của sản phẩm và chiến lược thương hiệu

Upload: TrangPhung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 6544|Tải về: 4|Cấp: Đại học

chu kỳ sống của sản phẩm (product life cycle)i. chu kỳ sống của sản phẩm là gì?khi đem bán sản phẩm của mình trên thị trường công ty nào cũng mong muốn nóđược bán chạy và tồn tại lâu dài, khối lượng bá đạt mức cao. tuy nhiên đó chỉ là kỳ vọng.bởi vì hoàn cảnh môi trường và thị trường luôn biến đổi. do đó, sự thích ứng của sảnphẩm với nhu cầu thị trường cũng biến đổi theo. điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới và đượcphản ánh qua sự biến đổi của khối lượng và doanh số tiêu thụ sản phẩm. để mô tả hiệntượng này người ta dùng thuật ngữ “chu kỳ sống của sản phẩm”.một vài định nghĩa về chu kỳ sống của sản phẩm:chu kỳ sống hay vòng đời của sản phẩm là đường, hướng phát triển của doanh số, lợinhuận của sản phẩm qua toàn bộ cuộc đời của nó.chu kỳ sống của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.