Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Cấp:Đại học|Lượt xem:1673|Tải về:14|Số trang:13 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lụclời mở đầu 1nội dung 1i. những vấn đề lý luận về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 11. khái niệm về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 12. ý nghĩa

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.