/ 13

chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Upload: SingSungSuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1670|Tải về: 14|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lụclời mở đầu 1nội dung 1i. những vấn đề lý luận về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 11. khái niệm về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 12. ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 23. cơ sở của việc tiến hành giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 3ii. quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 31. thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 32. các công việc chuẩn bị xét xử. 5iii. thực trạng của công tác chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. 81. thực trạng của công tác chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.