/ 24

chức năng cơ bản nhất của thị trường tài chính

Upload: ThamDinhGia.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2398|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần mở đầu ngày nay, trong xã hội hiện đại đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin "nơi diễn ra quá trình trao đổi, mua bán". hoạt động trên thị trường tài chính diễn ra hết sức sôi động, thậm trí ra quyết định phải tính đến một phần của giây, đứng trên góc độ này thì kinh doanh trên thị trường tài chính thực ra là kinh doanh thông tin. thị trường tài chính được ra đời và phát triển một cách nhanh chóng và cùng với những công nghệ thông tin như vậy thì ngày nay thị trường tài chính đặc biệt được quan tâm. để cho dễ theo dõi em xin được trình bày nội dung bài viết của mình như sau, bài viết được chia ra làm 2 phần: + phần 1: (bao gồm tất cả những nội dung chính) tìm hiểu về thị trường tài chính và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.