/ 14

Chức năng lập pháp của Quốc hội

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 3081|Tải về: 8|Cấp: Đại học

bảng từ viết tắt và tài liệu tham khảo: i. bảng từ viết tắt: qh : quốc hội qppl : quy phạm pháp luật ubtvqh: ủy ban thường vụ quốc hội hđdt : hội đồng dân téc qtlp : quy trình lập pháp hp : hiến pháp đbqh : đại biểu quốc hội ii. tài liệu tham khảo: 1. tạp chí lập pháp năm 2002, năm 2005, năm 2006. 2

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]