Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chức năng lập pháp của Quốc Hội - thực trạng và hướng hoàn thiện

Cấp:Đại học|Lượt xem:467|Tải về:0|Số trang:19 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

lời mở đầu phần nội dung i. lịch sử phát triển quyền lập pháp qua các kiểu nhà nước ii. chức năng lập pháp của quốc hội việt nam iii. đặc điểm của quyền lập phá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.