/ 19

Chức năng lập pháp của Quốc Hội - thực trạng và hướng hoàn thiện

Upload: SingSungSuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 640|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời mở đầu phần nội dung i. lịch sử phát triển quyền lập pháp qua các kiểu nhà nước ii. chức năng lập pháp của quốc hội việt nam iii. đặc điểm của quyền lập pháp iv. thực trạng hoạt động lập pháp của quốc hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động lập pháp của quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]