/ 19

Chức năng lập pháp của Quốc Hội - thực trạng và hướng hoàn thiện

Upload: SingSungSuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 462|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời mở đầu phần nội dung i. lịch sử phát triển quyền lập pháp qua các kiểu nhà nước ii. chức năng lập pháp của quốc hội việt nam iii. đặc điểm của quyền lập pháp iv. thực trạng hoạt động lập pháp của quốc hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động lập pháp của quốc hội trong giai đoạn hiện nay. 1. thực trạng hoạt động lập pháp của quốc hội. 2. một số phương hướng nhằm nâng cao hoạt động lập pháp của quốc hội a. đổi mới và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của quốc hội . b. nâng cao chất lượng của đại biểu quốc hội. c. cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ họp quốc hội . d. đổi mới hoạt động của uỷ ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc và các uỷ ban của quốc hội e. tăng cường bộ máy giúp việc cho quốc hội và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ soạn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.