/ 13

Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế Bảo đảm cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế.

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 7504|Tải về: 8|Cấp: Đại học

chức năng quản lý nhà nước về kinh tế: bảo đảm cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế. 1. thế nào là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước thực hiện vai trò kinh tế của mình không chỉ bằng việc xây dựng và quản lý khu vực kinh tế nhà nước mà quan trọng hơn là quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân bao gồm cả kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. để quản lý được nền kinh tế quốc dân. nhà nước phải thực hiện rất nhiều loạ công việc khác nhau. những công việc này hình thành nên khái niệm chức năng quản lý nhà nước về kinh tế . chức năng quản lý nhà nước về kinh tế là hình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.