/ 203

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 9366|Tải về: 18|Cấp: Tiến sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chức năng xã hội là một chức năng cơ bản của nhà nước, tồn tại khách quan trong tất cả các kiểu nhà nước, là chức năng xuất phát từ nhu cầu chung, lợi ých chung của toàn bộ xã hội, nhằm tổ chức và quản lý đời sống cộng đồng, duy trì một trật tự chung đảm bảo cho x

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]