Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chức năng xã hội là một chức năng cơ bản của nhà nước, tồn tại khách quan trong tất cả các kiểu nhà nước, là chức năng xuất

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7454|Tải về:0|Số trang:203

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: