/ 87

Chưng cất rượu etylic

Upload: LangTuHoTran.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2428|Tải về: 14|Cấp: Đại học

phçn i. mở đầu * giới thiệu chung về dây chuyền sản xuất. chưng cất là phương pháp dùng để tách các hỗn hợp lỏng còng nh­ các hỗn hợp khí - lỏng thành các cấu tử riêng biệt, dùa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp. khi chưng cất, hỗn hợp đầu có bao nhiêu cấu tử thì ta thu được bấy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]