/ 9

Chứng minh trong chủ nghĩa tư bản khủng hoảng kinh tế chu kỳ là điều kiện tất yếu, khủng hoảng kinh tế tuy mang lại những hậu quả tác hại, nhưng nếu khắc phục được thì nền kinh tế sẽ lại có bước phát triển mới

Upload: XoaiXanhDanhDa.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3083|Tải về: 3|Cấp: Đại học

i. phần mở đầu : trong nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, những biến động phá hoại nền sản xuất xã hội chỉ do những nguyên nhân như: chiến tranh, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, bệnh dịch... trong nền kinh tế giản đơn đã xuất hiện khả năng khủng hoảng kinh tế, khả năng đó đã xuất hiện từ mâu thuẫn g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]