/ 19

Chuỗi cung ứng của Wal - Mart (Wal-mart supply chain management in US)

Upload: GiaNghiNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2740|Tải về: 22|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục trang [url="/#_toc198898150"]1. giới thiệu sơ lược về tập đoàn wal – mart [url="/#_toc198898151"]1.1 sơ lược về wal-mart [url="/#_toc198898152"]1.2 những nét chính trong quản trị chuỗi cung ứng của wal-mart [url="/#_

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]