/ 14

Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), thực trạng áp dụng CEPT ở Việt Nam

Upload: KemDaiKa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1619|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài: chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (cept), thực trạng áp dụng cept ở việt nam mục lục i. tổng quan 1. khái niệm cept 2. nội dung của chương trình cept a. danh mục giảm thuế nk – il b. danh mục các sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế tel c. danh mục các sản phẩm loại trừ hoàn toà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]