/ 14

Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), thực trạng áp dụng CEPT ở Việt Nam

Upload: KemDaiKa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1406|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài: chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (cept), thực trạng áp dụng cept ở việt nam mục lục i. tổng quan 1. khái niệm cept 2. nội dung của chương trình cept a. danh mục giảm thuế nk – il b. danh mục các sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế tel c. danh mục các sản phẩm loại trừ hoàn toà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xem thêm: Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), thực trạng áp dụng CEPT ở Việt Nam
[Ẩn quảng cáo]