/ 16

Chuyên đề Công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tiểu học

Upload: TinTin.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 6933|Tải về: 9|Cấp: Đại học

a. lời nói đầu giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ việt nam trong xu thế hội nhập với thế giới hiện nay. trong lĩnh vực khoa học nói chung giáo dục chiếm vị t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]