Danh mục

Danh sách tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN SÁNG TẠO  TRONG TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG CHUNG CHO TRẺ 4-5 TUỔI  THEO CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON MỚI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN SÁNG TẠO TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CHO TRẺ 4-5 TUỔI THEO CH...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 504|Số lần tải: 22

Bậc học Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Là nền móng vững chắc trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người trong thời đại...

Đánh dấu chủ đề
Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Dị Nậu - Huyện Tam Nông - Phú Thọ
Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Dị Nậu - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 273|Số lần tải: 5

Là tính phân tiết cao, mỗi âm tiết nó đứng cách nhau. Mỗi âm tiết bao giờ cũng gắn liền với thanh điệu cũng làm thay đổi ý nghĩa của âm tiết.. Vì vậy : Lời nói củ...

Đánh dấu chủ đề
MỘT SỐ BIỆN PHÁP  DẠY TRE MẪU GIÁO  5-6 TUỔI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TRE MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 287|Số lần tải: 6

Đó là sự mở cửa cho trẻ những bước đi chập chững đầu tiên vào thế giới những giá trị phong phú chứa đựng trong tác phẩm văn học . Sự tiếp xúc đầu tiên của trẻ mẫu...

Đánh dấu chủ đề
Một số biện pháp và rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi qua việc đọc vầ kể lại tác phẩm văn học
Một số biện pháp và rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi qua việc đọc vầ kể lại tác phẩm văn học

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 295|Số lần tải: 23

Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội, sở dĩ như vậy là vì ngôn ngữ ra đời và tồn tại cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người. Ngôn ngữ phục vụ ch...

Đánh dấu chủ đề
Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng diễn đạt mạch lạc, biểu cảm cho trẻ 4 tuổi qua trò chơi đóng kịch
Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng diễn đạt mạch lạc, biểu cảm cho trẻ 4 tuổi qua trò chơi đóng kịch

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 242|Số lần tải: 12

Thông qua việc khảo sát ban đầu, tôi thấy số trẻ trong lớp có khả năng phát âm tương đối chuẩn còn chiếm 1 tỉ lệ thấp, số trẻ phát âm ngọng chiếm tỉ lệ cao hơn. S...

Đánh dấu chủ đề
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 5 - 6 tuổi  ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 239|Số lần tải: 3

Trong hơn nửa thế kỷ qua từ sau ngày giành độc lập, cùng với sự phát triển không ngừng về kinh tế - xã hội của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ...

Đánh dấu chủ đề
GIÁO DỤC HÀNH VI  GIAO TIẾP CÓ VĂN HOÁ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 4 - 5 TUỔI
GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HOÁ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 4 - 5 TUỔI

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 322|Số lần tải: 10

Đất nước ta bước sang một thiên niên kỷ mới, một thời kỳ đổi mới nền kinh tế xã hội đòi hỏi phải có con người mới xã hội chủ nghĩa - đó là những con người có nhận...

Đánh dấu chủ đề
GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƯỜNG MẦM NON TÂN VINH - LƯƠNG SƠN - HOÀ BÌNH
GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƯỜNG MẦM NON TÂN VINH - LƯƠNG SƠN - HOÀ BÌNH

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 190|Số lần tải: 0

Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, đất nước. Trẻ em hôm nay là những công dân của thế giới mai sau. Bảo vệ và chăm sóc trẻ e...

Đánh dấu chủ đề
GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƯỜNG MẦM NON TÂN VINH - LƯƠNG SƠN - HOÀ BÌNH
GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƯỜNG MẦM NON TÂN VINH - LƯƠNG SƠN - HOÀ BÌNH

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 163|Số lần tải: 4

Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, đất nước. Trẻ em hôm nay là những công dân của thế giới mai sau. Bảo vệ và chăm sóc trẻ e...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng GDĐĐ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua HĐÂN trường mầm non Hướng Dương – Tp. Nha Trang
Thực trạng GDĐĐ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua HĐÂN trường mầm non Hướng Dương – Tp. Nha Trang

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 258|Số lần tải: 6

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này tôi gặp không ít những khó khăn nhưng nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô ...

Đánh dấu chủ đề
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN CHỮ CÁI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN CHỮ CÁI

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 328|Số lần tải: 10

Việc hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi “Làm quen chữ cái” là cơ hội tốt để sớm hình thành ở trẻ những năng lực hoạt động ngôn ngữ thái độ, phát triển trí tuệ và k...

Đánh dấu chủ đề
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TRẺ 5 - 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TRẺ 5 - 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 215|Số lần tải: 2

Văn học là môn rất quan trọng đối với trẻ Mầm non, là phương tiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ giúp trẻ có đủ vốn từ để nói năng lưu loát, diễn đạt gãy gọn biêt sử...

Đánh dấu chủ đề
Bước đầu nghiên cứu hoạch định tiết học múa dạy trẻ trong trường mầm non
Bước đầu nghiên cứu hoạch định tiết học múa dạy trẻ trong trường mầm non

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 153|Số lần tải: 0

Đối với nghệ thuật múa, muốn có những tài năng tương lai cho đất nước ngay từ thuở ban đầu ta cần đưa nghệ thuật múa vào vào trong các trường mần non, nghệ thuật ...

Đánh dấu chủ đề
Một số biện pháp bước đầu cho trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết
Một số biện pháp bước đầu cho trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 157|Số lần tải: 1

Trước hết tôi viết tên trẻ (tên đệm, tên gọi) ngay cạnh ký hiệu hình ảnh, đặc biệt tôi sử dụng loại chữ viết in hoa và . không đánh máy. Sử dụng biện pháp nhắc nh...

Đánh dấu chủ đề
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MẦM NON Ở HAI KHU VỰC TƯ VÀ CÔNG
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MẦM NON Ở HAI KHU VỰC TƯ VÀ CÔNG

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 119|Số lần tải: 1

Nhu cầu dịch vụ mầm non chất lượng cao đang không ngừng gia tăng ở Long Xuyên, nắm bắt xu hướng này, từ năm 2002, ngày càng có nhiều cơ sở mầm non tư thục với chấ...

Đánh dấu chủ đề
Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm mầm non
Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm mầm non

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 142|Số lần tải: 0

giáo dục cảm xúc và hình thành trí tuệ cảm xúc của trẻ mầm non diễn ra rất phong phú qua nhiều hình ...

Đánh dấu chủ đề
Bước đầu đánh giá tính sáng tạo của trẻ em mẫu giáo 5 tuổi tại Hà Nội trắc nghiệm tại Hà Nội bằng trắc nghiệm KVS-P
Bước đầu đánh giá tính sáng tạo của trẻ em mẫu giáo 5 tuổi tại Hà Nội trắc nghiệm tại Hà Nội bằng trắc nghiệm KVS-P

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 138|Số lần tải: 1

sáng tạo ở lứa tuổi mẫu giáo đã được nhiều nhà râm lý học qun tâm ở những phạm vi, mức độ khác nhau.

Đánh dấu chủ đề
Giáo trình Giải phẫu sinh lý - Vệ sinh phòng bệnh trẻ em
Giáo trình Giải phẫu sinh lý - Vệ sinh phòng bệnh trẻ em

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 133|Số lần tải: 1

Hiện nay, giáo dục mần non được coi là một ngành sư phạm đặc biệt quan trọng bởi nó là yếu tố tiên quyết cho chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con...

Đánh dấu chủ đề
Mô tả khẩu phần thực tế của trẻ ở trường mầm non Đại Mỗ B, huyện Từ Liêm Hà Nội.
Mô tả khẩu phần thực tế của trẻ ở trường mầm non Đại Mỗ B, huyện Từ Liêm Hà Nội.

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 356|Số lần tải: 2

Trẻ em là đối tượng được quan tâm trong mọi thời đại, mọi xã hội. Sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần của trẻ em ngày hôm nay chính là sự phát triển của...

Đánh dấu chủ đề
MộT Số BIệN PHáP RèN LUYệN CHO TRẻ MẫU GIáO LớN NHậN BIếT Và ÂM CHUẩN TIếNG VIệT
MộT Số BIệN PHáP RèN LUYệN CHO TRẻ MẫU GIáO LớN NHậN BIếT Và ÂM CHUẩN TIếNG VIệT

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 433|Số lần tải: 0

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT ÂM CỦA TRẺ TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH MAI. 1.1/Về giáo viên. Trường mầm non Quỳnh Mai nằm trong địa bàn phường Quỳnh ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]