Danh mục

Danh sách tài liệu

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  CHI  PHÍ  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 463|Số lần tải: 13

Biểu đồ. Biểu đồ 2.1 Doanh thu sản xuất dược phẩm trong nước 64. Biểu đồ 2.2 Tiền thuốc bình quân đầu người 66. Biểu đồ 2.3 Tình hình sản xuất thuốc trong nước và...

Đánh dấu chủ đề
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ  CHUNG
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 266|Số lần tải: 1

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tá...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẠI HỌC AN GIANG
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẠI HỌC AN GIANG

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 206|Số lần tải: 1

Trong suốt cuộc đời của mỗi con người đều có những thời điểm chuyển giao từ một hoàn cảnh cũ sang một hoàn cảnh mới, người ta thường gọi đó là những bước ngoặt. Đ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Tổng công ty xây dựng công trình giao thông
Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 255|Số lần tải: 9

Đất nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và với chính sách đổi mới nền kinh tế, chúng ta đã đạt được không ít những thành tựu to lớn. Đóng g...

Đánh dấu chủ đề
Bàn về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay
Bàn về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 202|Số lần tải: 8

Thuế giá trị gia tăng hay gọi tắt là VAT (Value Added Tax) là một trong những loại thuế hiện nay được hầu hết các doanh nghiệp áp dụng. Nó có vị trí và vai trò vô...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ khí chính xác số 1
Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ khí chính xác số 1

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 188|Số lần tải: 6

Trong cơ chế thị trường hiện nay mỗi doanh nghiệp vừa là người sản xuất đồng thời vừa là người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm làm ra với mục tiêu cuối cùng là đạt lợ...

Đánh dấu chủ đề
Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán ngân sách nhà nước Việt Nam thực hiện
Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán ngân sách nhà nước Việt Nam thực hiện

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 299|Số lần tải: 7

Qua gần 15 năm hoạt động ngành KTNN Việt Nam đã khẳng định được vị trí vai trò của mình trong cơ cấu bộ máy nahf nước , khẳng định được sự cần thiết và tính tất y...

Đánh dấu chủ đề
CHUẨN MỰC HỢP NHẤT KINH DO0ANH: SỰ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
CHUẨN MỰC HỢP NHẤT KINH DO0ANH: SỰ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 183|Số lần tải: 3

Mục tiêu hoạt động chính của IASB là phát triển các chuẩn mực kế toán có chất lượng cao, thống nhất, dễ hiểu và có tính khả thi cao cho toàn thế giới trên quan đi...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 137|Số lần tải: 3

Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 179|Số lần tải: 1

Trong giai đọan hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đã có những bước ph...

Đánh dấu chủ đề
Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc
Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 202|Số lần tải: 3

Tiêu thụ hàng hoá là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ...

Đánh dấu chủ đề
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 176|Số lần tải: 4

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước có sự phát triển đáng kể - trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản...

Đánh dấu chủ đề
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại  Công ty Mặt Trời Việt
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 165|Số lần tải: 4

Chuyển sang cơ chế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thực hiện chế độ tự hạch toán đảm bảo tiền lương của cán bộ, công nhân bù đắp ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 136|Số lần tải: 1

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát...

Đánh dấu chủ đề
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 102|Số lần tải: 0

Mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, người bán, với ngân sách phản ánh quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên phát sinh các nghi...

Đánh dấu chủ đề
Kế toán bán hàng và xác  định kết quả kinh doanh
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 225|Số lần tải: 16

Trong điều kiện khi sản xuất gắn liền với thị trường thì chất lượng sản phẩm về cả hai mặt nội dung và hình thức càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với do...

Đánh dấu chủ đề
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 180|Số lần tải: 5

Để đưa được những sản phẩm của doanh nghiệp mình tới thị trường và tận tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thực hiện giai đoạn cuối cùng của quá trình tái sản ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 193|Số lần tải: 6

Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những ...

Đánh dấu chủ đề
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 155|Số lần tải: 3

Sau thời gian thực tập tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2, em đã tìm hiểu, phân tích, đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời so sánh với lý thu...

Đánh dấu chủ đề
Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị.
Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 129|Số lần tải: 1

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành xây dựng cơ bản cũng phát triển không ngừng , cùng với nó thì số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng đượ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]