Danh mục

Danh sách tài liệu

Thực trạng công tác kế toán tại Công ty THNH phát triển kinh tế Hòa Việt
Thực trạng công tác kế toán tại Công ty THNH phát triển kinh tế Hòa Việt

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý kinh tế thực hiện hạch toán kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải đảm bảo tự...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính
Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), một trong những bước quan trọng quyết định chất lượng cuộc kiểm toán là kiểm toán viên (KTV) phải tiến hành đánh giá hệ ...

Đánh dấu chủ đề
Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước
Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

KTNN ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng kiểm toán và ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước. Để có được điều đó thì tổ ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Các doanh nghiệp hiện nay đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động: nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thường xuyên biến đổi và mức độ cạnh tranh ngày cà...

Đánh dấu chủ đề
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG I THÁI NGUYÊN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG I THÁI NGUYÊN

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để đạt được mục tiêu cuối cùng là thu được lợi nhuận tối đa trên mỗi sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp cần phải nắm rõ sản xuất...

Đánh dấu chủ đề
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Có thể nói giá thành với chức năng vốn có của nó đã trở thành tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý và kĩ thuật mà doanh nghiệp đã v...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Khuyến học
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Khuyến học

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Công tác kế toán ở doanh nghiệp luôn bao gồm nhiều khâu, nhiều phần hành và giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả....

Đánh dấu chủ đề
Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt
Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Xây dựng cơ bản là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho nền KTQD. Đây là ngành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Thành cô...

Đánh dấu chủ đề
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Hơn một thập kỷ qua nền kinh tế nước ta đã chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Với đường lố...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần tin học Bách Khoa
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần tin học Bách Khoa

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Sự quan tâm hàng đầu của các...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn Vật liệu điện và cơ khí
Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn Vật liệu điện và cơ khí

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Nền kinh tế nước ta hiện nay đã và đang chuyển biến gội nhập với thế giới. Nền kinh tế mở cửa, rất nhiều hàng hoá, nhà đầu tư và các đối thủ cạnh tranh xâm nhập v...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông-Hanosimex
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông-Hanosimex

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Hơn một năm vừa qua, kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 2008 nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đã có nhiều biến động....

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel
Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Nền kinh tế thị trường mở ra, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Để giảm được chi phí sản xuất sản phẩm một cách hợp lý có kế hoạch nhất thiết đòi hỏi công tác kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin một cánh kịp thời, đồng bộ ...

Đánh dấu chủ đề
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ TĨNH
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ TĨNH

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thường là những công trình có giá trị lớn, ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 0|Số lần tải: 0

Năm 2001 khi Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường chứng khoán kéo theo hàng nghìn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Những công ty này bắt buộc phải được kiểm toán...

Đánh dấu chủ đề
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Protrade Corporation
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Protrade Corporation

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 2|Số lần tải: 0

Cùng với các yếu tố: chất lượng, mẫu mã, bao bì, tiếp thị,… thì giá cả cũng đóng một vai trò quyết định đối với doanh số bán cũng như doanh thu của đơn vị. Làm th...

Đánh dấu chủ đề
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 3|Số lần tải: 0

1.1.1. Khái niệm về bán hàng và kết quả bán hàng. Bán hàng: Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình kinh doanh trong doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, giá ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận kinh doanh tai công ty TNHH Hồng Trường
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận kinh doanh tai công ty TNHH Hồng Trường

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 1|Số lần tải: 0

Trải qua 25 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đã hình thành và ngày càng hoàn thiện. Trong điều kiện nền kinh tế đang từng bước c...

Đánh dấu chủ đề
Thực hành về ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy
Thực hành về ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 1|Số lần tải: 0

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nên kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc, từ đó mở ra nhiều...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Doko trên mạng xã hội