Danh mục

Danh sách tài liệu

Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam.
Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam.

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 34|Số lần tải: 0

Nguồn vốn ODA được đánh giá là góp phần quan trọng thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta thời gian qua. Chính vì vậy, để thúc đẩy kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa thì chúng ta cần quan tâm đến tất cả các nguồn vốn đặc biệt...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN các tỉnh phía Bắc .
Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN các tỉnh phía Bắc .

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 43|Số lần tải: 0

Trong quá trình thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân và thực hiện chính sách mở cửa, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam nói chung cũng như các tỉnh...

Đánh dấu chủ đề
Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam.
Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam.

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 37|Số lần tải: 0

Nguồn vốn ODA được đánh giá là góp phần quan trọng thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta thời gian qua. Chính vì vậy, để thúc đẩy kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa thì chúng ta cần quan tâm đến tất cả các nguồn vốn đặc biệt...

Đánh dấu chủ đề
TỔNG QUAN VỀ TIẾN TRÌNH KÝ KẾT CÁC HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ ASEAN – VIỆT NAM
TỔNG QUAN VỀ TIẾN TRÌNH KÝ KẾT CÁC HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ ASEAN – VIỆT NAM

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 31|Số lần tải: 1

Trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là một hoạt động kinh tế cơ bản và đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với xu hướng đầu tư chung của thế giới thiên về đầu tư vào từng nhóm quốc ...

Đánh dấu chủ đề
Phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập
Phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 30|Số lần tải: 1

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới: Một hệ quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hoá là kinh tế của các q...

Đánh dấu chủ đề
Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 31|Số lần tải: 0

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư ...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 45|Số lần tải: 0

- Đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó.. - Đầu tư nước ngoài:. Cho đến nay vấn đề đầu...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng kinh tế đối ngoại ở Việt Nam
Thực trạng kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 48|Số lần tải: 1

Kinh tế đối ngoại của một quốc gia là 1 bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ thuật công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn lại hoặc với các tổ chức kinh tế quốc tế khác, được thực hiện dưới...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm
Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 36|Số lần tải: 0

Đối với nước ta phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta vẫn đang trong qúa trình tiến hành sự nghiệp công n...

Đánh dấu chủ đề
Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ
Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 46|Số lần tải: 0

Khi đất nước mở cửa đã đem lại cho các doanh nghiệp một cơ hội Kinh doanh mới, các doanh nghiệp không chỉ biết tới thị trường nội địa mà còn muốn vươn ra thị trường thế giới trong đó có thị trường Mỹ. Đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầ...

Đánh dấu chủ đề
Những thời cơ và thách thức khi xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của ngành dệt may Việt Nam
Những thời cơ và thách thức khi xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của ngành dệt may Việt Nam

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 30|Số lần tải: 0

Một trong những chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đó là hoạt động xuất nhập khẩu, là kết quả tất yếu của quá trình tự do hoá thương mại, quá trình phân công lao động, quá trình nâng cao vai trò tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động x...

Đánh dấu chủ đề
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 19|Số lần tải: 0

Trong những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta. Từ khi ra đời và phát triển đến nay đã được hơn 20 năm, xuất khẩu lao động Việt Nam đã đạt được những ...

Đánh dấu chủ đề
Các giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước Bắc Phi đến năm 2010
Các giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước Bắc Phi đến năm 2010

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 27|Số lần tải: 0

Khu vực Bắc Phi gồm 5 quốc gia, từ đông sang tây là Ai Cập, Libi, Tuynidi, Angieri và Maroc, tổng diện tớch 5,7 triệu km2, dân số 148,6 triệu người (năm 2003). Khoảng 80% dân cư Bắc Phi là người Arập Berbe. Cũn lại là người gốc Âu, người Do thái và m...

Đánh dấu chủ đề
Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản
Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 21|Số lần tải: 0

Nhật Bản là một trong những nước có tầm ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhật Bản là một cường quốc kinh tế đã trải qua nhiều năm phát triển thần kỳ vào trước thập niên 90của thế kỷ XX khiến cho cả thế giớ...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 17|Số lần tải: 0

Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo tất cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.Trong xu thế đó, chính sách ...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 18|Số lần tải: 0

Hiện nay EU đã và đang là đối tác quan trọng, một thị trường lớn có khả năng tiêu thụ nhiều hàng hoá, sản phẩm của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng chính là những mặt hàng mà thị trường này có nhu cầu nhập khẩu hàng năm với ...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN vào thị trường Nhật Bản
Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN vào thị trường Nhật Bản

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 31|Số lần tải: 0

Quan hệ Việt Nam- Nhật Bản đã và đang diễn ra rất tốt đẹp do có nhứng nét văn hoá truyền thống gần gũi, những mặt hàng xuất nhập khẩu của 2 nước đều có lợi thế so sánh tương đương. Vì vậy việc xem xét khả năng thâm nhập và đẩy mạnh xuất khẩu hàng th...

Đánh dấu chủ đề
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU  PROSIMEX
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨ...

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 22|Số lần tải: 0

Từ nhiều năm nay cà phê đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với cuôc sống con người. Cà phê có giá trị kinh tế cao và là một trong những sản phẩm nông nghiệp mang ngoại tệ lớn cho nhiều nước, theo một số nghiên cứu cho thấy cà phê chứa một số vita...

Đánh dấu chủ đề
THỰC TRẠNG THU HÚT FDI - ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
THỰC TRẠNG THU HÚT FDI - ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 25|Số lần tải: 0

Hà Nội có vị trí quan trọng, có ưu thế đặc biệt so với các địa phương khác trong cả nước. Thành phố Hà Nội là thủ đô của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị quyết 15/NQ – TW của Bộ Chính trị (ngày 15/12/2002) đã xác định : “ Hà Nội - trái t...

Đánh dấu chủ đề
Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất
Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp...

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 22|Số lần tải: 0

Trong xu thế chung này, khụng những cỏc khu vực, cỏc quốc gia mà cả cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nhất là những doanh nghiệp xuất nhập khõủ vừa và nhỏ ở mỗi quốc gia, mỗi vựng lónh thổ cũng chịu tỏc động trực tiếp của Tổ chức Thương mại Thế giớ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội