Danh mục

Danh sách tài liệu

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam gia nhập WTO
Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam gia nhập WTO

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 124|Số lần tải: 0

Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO( Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006) ...

Đánh dấu chủ đề
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 109|Số lần tải: 0

Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là xu thế của thời đại và diễn ra ngày càng sâu rộng về nội dung, quy mô trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, quá trình hội n...

Đánh dấu chủ đề
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 113|Số lần tải: 1

1.1 Lý do chọn đề tài.. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành trao đổi mua bán hàng hóa v...

Đánh dấu chủ đề
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam hiện nay
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

Hiện nay, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang trở thành một bộ phận chủ yếu trong quan hệ kinh tế thế giới và là nhân tố quan trọng của nhiều nước, nhằm hỗ tr...

Đánh dấu chủ đề
Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản (Thời kỳ 1990 – 2007)
Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản (Thời kỳ 1990 – 2007)

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 95|Số lần tải: 0

Ngược dòng lịch sử chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam và Nhật Bản vốn có quan hệ thương mại từ hàng trăm năm nay. Ngay từ thế kỷ thứ XVI đã có những thương gia Nh...

Đánh dấu chủ đề
CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 73|Số lần tải: 0

Trên phạm vi thế giới, thuật ngữ “Chính sách công nghiệp”(CSCN) mớichỉ xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới II, khi mà Chính phủ Nhật Bản ban hànhmột loạt các ch...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 96|Số lần tải: 0

Đối với Việt Nam, một nước đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, cơ sở vật chất- kỹ thuật còn thiếu thốn, vậy mà mới chỉ đổi mới...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 92|Số lần tải: 0

Đối với Việt Nam, một nước đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, cơ sở vật chất- kỹ thuật còn thiếu thốn, vậy mà mới chỉ đổi mới...

Đánh dấu chủ đề
Định hướng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam trong điêù kiện thực hiện AFTA
Định hướng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam trong điêù kiện thực hiện AFTA

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 84|Số lần tải: 1

Đầu tư trực tiếp ngoài đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. . Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế V...

Đánh dấu chủ đề
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 108|Số lần tải: 0

Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong ...

Đánh dấu chủ đề
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Duyên hải Miền Trung
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên c...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 117|Số lần tải: 1

Cách đây 20 năm, vào ngày 8/11/1993, Hội nghị bàn tròn về ODA dành cho Việt Nam đã được tổ chức tại Paris, thủ đô nước Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đán...

Đánh dấu chủ đề
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Duyên hải Miền Trung
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên c...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 107|Số lần tải: 0

Cách đây 20 năm, vào ngày 8/11/1993, Hội nghị bàn tròn về ODA dành cho Việt Nam đã được tổ chức tại Paris, thủ đô nước Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đán...

Đánh dấu chủ đề
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Duyên hải Miền Trung
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên c...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 81|Số lần tải: 0

Cách đây 20 năm, vào ngày 8/11/1993, Hội nghị bàn tròn về ODA dành cho Việt Nam đã được tổ chức tại Paris, thủ đô nước Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đán...

Đánh dấu chủ đề
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Duyên hải Miền Trung
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Nghiên c...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

Cách đây 20 năm, vào ngày 8/11/1993, Hội nghị bàn tròn về ODA dành cho Việt Nam đã được tổ chức tại Paris, thủ đô nước Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đán...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong g...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 74|Số lần tải: 0

Nguồn vốn ODA được chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã ...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam,
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam,

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 86|Số lần tải: 0

. . I. Đầu tư nước ngoài và các loại hình đầu tư nước ngoài tại Việt . Nam . Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 94|Số lần tải: 0

Ngày nay đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) ngày càng trở nên quan trọng với chúng ta bởi FDI không chỉ là nguồn cung cấp vốn quan trọng mà còn là con đường cung c...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố HCM
Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố HCM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 108|Số lần tải: 0

Mục tiêu đặt ra cho các Khu Công Nghiệp (KCN) do vậy cũng nằm trong mục tiêu chung mà cả n-ớc đang quyết tâm đạt tới trong những thập k...

Đánh dấu chủ đề
Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam
Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 86|Số lần tải: 1

Kể từ năm 1987, khi Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật đầu tư nước ngoài. Bằng đạo luật này một phạm trù kinh tế hoàn . toàn mới mẻ đ...

Đánh dấu chủ đề
Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam.
Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam.

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 152|Số lần tải: 1

Nguồn vốn ODA được đánh giá là góp phần quan trọng thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta thời gian qua. Chính vì vậy, để thúc đẩy kinh tế Việt Nam ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]