Danh mục

Danh sách tài liệu

Thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho khu tái định cư qui mô 1000 hộ dân phường 11, TP.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp
Thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho khu tái định cư qui mô 1000 hộ dân phường 11, TP.Cao Lãnh, T.Đô...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 144|Số lần tải: 1

Xã hội Việt Nam đang chuyển mình để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, quá trình CNH-HĐH không ngừng phát triển, đương nhiên là kéo theo ĐTH. ...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu vai trò hệ thống kênh mương đối với Hà Nội. Đề xuất giải pháp cho quận Đống Đa
Nghiên cứu vai trò hệ thống kênh mương đối với Hà Nội. Đề xuất giải pháp cho quận Đống Đa

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 75|Số lần tải: 1

Môi trường và sự phát triễn bền vững đang là mối quan tâm hàng đầu của thế giới và là một trong những đặc trưng cơ bản của thời đại.. Bảo vệ và cải thiện môi trư...

Đánh dấu chủ đề
Hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm công suất 500m3/ ngày
Hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm công suất 500m3/ ngày

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 137|Số lần tải: 4

1.1. Nhu cầu sử dụng nước . - Theo quyết định được phê duyệt năm 2001 của thủ tướng chính phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến nă...

Đánh dấu chủ đề
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỐNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỐNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 100|Số lần tải: 2

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỐNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.

Đánh dấu chủ đề
THIẾT KẾ BỂ BƠI
THIẾT KẾ BỂ BƠI

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 137|Số lần tải: 1

1.1: Lựa chọn sơ đồ và vạch tuyến tính mạng lưới cấp nước:. Dựa vào các tài liệu đã cho trong nhiệm vụ thiết kế và căn cứ vào mặt bằng công trình, liên hệ với mạn...

Đánh dấu chủ đề
Thuyết minh kỹ thuật nhà máy xử lý nước thải KCN thủy sản Nam phan Thiết
Thuyết minh kỹ thuật nhà máy xử lý nước thải KCN thủy sản Nam phan Thiết

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 114|Số lần tải: 1

II. 2. Mô tả công nghệ. Nước thải từ khu công nghiệp được bơm từ các trạm bơm về xủa lý. tại đây có lắp các thiết bị loại rác tinh nhắm tách các chất thải có kí...

Đánh dấu chủ đề
Nước thải dệt nhuộm tại Công ty Song Thủy– Tân Tạo.
Nước thải dệt nhuộm tại Công ty Song Thủy– Tân Tạo.

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 105|Số lần tải: 1

Trong những năm gần đây phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là chủ đề tập. trung sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới.. Một trong những vấn đề đặt ra...

Đánh dấu chủ đề
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 133|Số lần tải: 2

Nước ta đang trong giai đoạn phát triển, tiến tới một nước công nghiệp hóa-. hiện đại hóa đất nước để hòa nhập với các nước trong khu v...

Đánh dấu chủ đề
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 141|Số lần tải: 1

2.1.1. Khái niệm. Rác thải thu gom trong khu vực đô thị được gọi là chất thải rắn đô thị. Chất thải rắn đô thị là vật chất mà ban đầu người ta vứt bỏ đi trong khu...

Đánh dấu chủ đề
THỰC TRẠNG  HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC CỦA  CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI ( 2006-2010 )
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI ( 2006-2010 )

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 249|Số lần tải: 7

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ 5. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ 5. 1.1.1. Khá...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu bể lắng lamen tại 3 nhà máy nước: Thành phố Sơn La; Thành phố Điện Biên Phủ; Thành phố Hòa Bình
Nghiên cứu bể lắng lamen tại 3 nhà máy nước: Thành phố Sơn La; Thành phố Điện Biên Phủ; Thành phố Hòa Bình

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 167|Số lần tải: 0

. 1. Sự cấp thiết của đề tài. Cấp nước là một ngành thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất và sinh hoạt của xã hội...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu bể lắng lamen tại 3 nhà máy nước: Thành phố Sơn La; Thành phố Điện Biên Phủ; Thành phố Hòa Bình
Nghiên cứu bể lắng lamen tại 3 nhà máy nước: Thành phố Sơn La; Thành phố Điện Biên Phủ; Thành phố Hòa Bình

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 174|Số lần tải: 0

1. Sự cần thiết của đề tài. Ngày nay, nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý của Nhà nước, mọi hoạt động điều hành và quản...

Đánh dấu chủ đề
Cấp nước nông thôn (thuộc đề tài qui hoạch nguồn nước sinh hoạt và công nghiệp trên phạm vi toàn quốc - 26C-01-02)
Cấp nước nông thôn (thuộc đề tài qui hoạch nguồn nước sinh hoạt và công nghiệp trên phạm vi toàn quốc - 26C-01-02)

Ngày tạo: 21/05/2014|Lượt đọc: 206|Số lần tải: 2

1. Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng cấp nước ở các vừng nông thôn

Đánh dấu chủ đề
Các mô hình dự báo và vận hành hồ Hòa Bình chống lũ. (Thuộc đề tài  Vận hành hồ Hòa Bình chống lũ và phát điện)
Các mô hình dự báo và vận hành hồ Hòa Bình chống lũ. (Thuộc đề tài Vận hành hồ Hòa Bình chống lũ và phát điện)

Ngày tạo: 21/05/2014|Lượt đọc: 158|Số lần tải: 1

1. Đặt vấn đề. 2. Nội dung nghiên cứu

Đánh dấu chủ đề
Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước TCXL-2000-04
Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước TCXL-2000-04

Ngày tạo: 21/05/2014|Lượt đọc: 194|Số lần tải: 1

1. Lời nói đầu. 2. Nội dung. 2.1 Tình hình thực tại của công tác thi công xây lắp thoát nước

Đánh dấu chủ đề
Xây dựng trạm xử lý nước cấp nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhu cầu dùng nước đến năm 2020 của người dân xã La Ngà
Xây dựng trạm xử lý nước cấp nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhu cầu dùng nước đến năm 2020 của người dân xã La Ngà

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 273|Số lần tải: 4

Xã la Ngà thuộc huyện Định Quán Tĩnh đồng nai.Cách Thị trấn Huện định quán 11 km,phía tây các Hộ trị An 22 Km,xung quanh tiếp giáp với các xã ngọc Định,Phú Túc..đ...

Đánh dấu chủ đề
Thiết kế trạm bơm tiêu Vân Đình – Phương án 1.
Thiết kế trạm bơm tiêu Vân Đình – Phương án 1.

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 358|Số lần tải: 4

1.1.2. Đặc điểm địa hình khu tiêu Vân Đình.. ● Đây là một vùng trũng, hướng dốc từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.Địa hình thấp ở phía đê sông Nhuệ và cao dần...

Đánh dấu chủ đề
ĐỒ ÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC
ĐỒ ÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 498|Số lần tải: 4

♣ PHẦN I : MỞ ĐẦU . ► Tổng quan về mặt bằng và điều kiện tự nhiên của thành phố T - T1. Chúng ta phải thiết kế hệ thống thoát nước của thành p...

Đánh dấu chủ đề
BÀI THUYẾT TRÌNH CO2 – pH – Độ kiềm
BÀI THUYẾT TRÌNH CO2 – pH – Độ kiềm

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 425|Số lần tải: 0

2. Nguyên nhân làm tăng giảm độ pH:. Phản ứng nitrat hóa NH4 của vi khuẩn.. Thực vật phù du quang hợp.. - Đất phèn => pH thấp, dễ biến động. - Khi ao nuôi được ...

Đánh dấu chủ đề
Đò án môn học: xử lý nước ngầm cấp cho sinh hoạt
Đò án môn học: xử lý nước ngầm cấp cho sinh hoạt

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 497|Số lần tải: 5

Nước ngầm được thấm từ trên xuống, hoặc có thể từ nơi xa chảy về. Dòng nước ngầm xuất hiện trên một lớp đất hoặc đá hoàn toàn không thấm nước. Qua các lớp cát sỏi...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]