Lưu trữ và cung cấp hoàn toàn miễn phí lượng luận văn, đồ án, tiểu luận

Danh mục

Danh sách tài liệu

Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh hiện nay, và đề suất giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam tới năm 2020.
Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh hiện nay, và đề suất giải pháp x...

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 53|Số lần tải: 2

. Tính cấp thiết của đề tài. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn khủng hoảng, sự tác động liên hiệp của từng quốc gia đã ảnh hưởng chung tới nền ...

Đánh dấu chủ đề
QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TỈNH BẾN TRE
QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TỈNH BẾN TRE

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 318|Số lần tải: 1

Bến Tre là một tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là: 2.360,2 km2, được hình thành bởi cù lao An Hoá, cù lao Bảo, cù lao Minh và do ph...

Đánh dấu chủ đề
Báo cáo chuyên đề: Điều tra tình hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản ở địa bàn Đồng Hới-Quảng Bình
Báo cáo chuyên đề: Điều tra tình hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản ở địa bàn Đồng Hới-Quảng Bình

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 177|Số lần tải: 3

Hiệu quả kinh tế của nghề nuôi thuỷ sản mang lại hiệu quả khá khả quan, một số hộ đã xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, ngành cũng đã có sự đầu tư của các n...

Đánh dấu chủ đề
Dự Án Xây Dựng Nguồn Nguyên liệu Cá Tra Nhằm Phục Vụ Cho Hoạt Động Chế Biến Xuất Khẩu
Dự Án Xây Dựng Nguồn Nguyên liệu Cá Tra Nhằm Phục Vụ Cho Hoạt Động Chế Biến Xuất Khẩu

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 126|Số lần tải: 1

Đồng Bằng Sông Cửu Long vốn đã có truyền thống nuôi cá tra từ rất lâu. Trước đây, cá tra được nuôi phổ biến trong các ao, hồ, bãi bồi và nuôi lồng, bè. Cá tra ch...

Đánh dấu chủ đề
ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI TÔM HÙM
ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI TÔM HÙM

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

Qua kết quả điều tra được biết ở Phú Yên có năm giống, loài tôm hùm có giá trị kinh tế như Tôm hùm xanh (Panulirus homarus), Tôm hùm gấm (Panulirus longipes), Tôm...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT  NGHỀ NUÔI TÔM HÙM LỒNG TẠI HUYỆN SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN
KHẢO SÁT NGHỀ NUÔI TÔM HÙM LỒNG TẠI HUYỆN SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 90|Số lần tải: 1

Đã từ lâu, nuôi tôm đã là một nghề đem lại nhiều lợi nhuận cho ngư dân các tỉnh ven biển. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện đời sống kinh tế – x...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH CÀ MAU
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH CÀ MAU

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 124|Số lần tải: 0

Đề tài: “Khảo sát hiện trạng sử dụng hoá chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau”.. Qua điều tra 80 hộ nuôi tôm công n...

Đánh dấu chủ đề
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ TẠI QUẢNG NGÃI
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ TẠI QUẢNG NGÃI

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 111|Số lần tải: 0

Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi. Nghề sản xuất giống tôm sú đang phát triển một cách mạnh mẽ ở những vùng biển như: Nghĩa An (Tư Nghĩa), T...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE
KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 114|Số lần tải: 0

Khảo Sát Mô Hình Nuôi Tôm Sú Công Nghiệp Tại Bình Đại Tỉnh Bến Tre được tiến hành từ ngày 15 – 04 đến ngày15 – 08 – 2005 tại trại nuôi tôm công nghiệp thuộc Công ...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT NGHỀ NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ HÒA TÚ I, HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG
KHẢO SÁT NGHỀ NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ HÒA TÚ I, HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 87|Số lần tải: 0

Để khảo sát hiện trạng nuôi tôm quảng canh cải tiến tại xã Hoà Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã tiến hành điều tra bằng cách phỏng vấn trực tiếp...

Đánh dấu chủ đề
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 130|Số lần tải: 1

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Quảng Ngãi đang phát triển tại xã Đức Phong (huyện Mộ Đức), xã Phổ An và Phổ Quang (huyện Đức Phổ) và đang mở rộng diện...

Đánh dấu chủ đề
ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI NGHÊU TẠI HUYỆN CẦN GIỜ - TPHCM
ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI NGHÊU TẠI HUYỆN CẦN GIỜ - TPHCM

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 112|Số lần tải: 0

Điều tra hiện trạng nghề nuôi nghêu tại huyện Cần Giờ -TPHCM, tôi đã tiến hành điều tra theo hình thức phóng vấn trực tiếp các nông hộ nuôi nghêu tại 2 xã Cần Thạ...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ THỦY LÝ HÓA TRONG AO NUÔI TÔM VÀ CÁC NGUỒN NƯỚC CẤP TẠI BẠC LIÊU VÀO CUỐI MÙA KHÔ ĐẦU MÙA MƯA 2005
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ THỦY LÝ HÓA TRONG AO NUÔI TÔM VÀ CÁC NGUỒN NƯỚC CẤP TẠI BẠC LIÊU VÀO CUỐI MÙA KHÔ ĐẦU MÙA MƯA 2005

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 64|Số lần tải: 1

Từ tháng 3/2005 đến tháng 7/2005, qua các đợt khảo sát trong các thủy vực tự . nhiên và các vùng nuôi tôm, kênh cấp thoát nước về các chỉ tiêu chất lượng nguồn nư...

Đánh dấu chủ đề
BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI TẢO Ở VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN
BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI TẢO Ở VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 81|Số lần tải: 0

Nghiên cứu khảo sát thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển Bình Thuận được tiến thành từ tháng 04 đến tháng 07 năm 2005 tại phòng thí nghiệm thuộc khoa thủ...

Đánh dấu chủ đề
KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO ẾCH THÁI LAN
KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO ẾCH THÁI LAN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 105|Số lần tải: 0

Đề tài được tiến hành từ tháng 2/2005 đến tháng 7/2005. Ếch Thái Lan được . nuôi vỗ tại trại thực nghiệm Khoa Thuỷ Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố . Hồ Chí...

Đánh dấu chủ đề
THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ KHẢO SÁT TẬP TÍNH ĂN NHAU CỦA ẾCH THÁI LAN
THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ KHẢO SÁT TẬP TÍNH ĂN NHAU CỦA ẾCH THÁI LAN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 1

Đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch . Thái Lan (Rana tigerina)” được thực hiện tại Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản . Trường Đạ...

Đánh dấu chủ đề
THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ KHẢO SÁT TẬP TÍNH ĂN NHAU CỦA ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina)
THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ KHẢO SÁT TẬP TÍNH ĂN NHAU CỦA ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina)

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 81|Số lần tải: 1

Đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Rana tigerina)” được thực hiện tại Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại họ...

Đánh dấu chủ đề
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina)
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina)

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

Đề tài: “Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Chế Biến Để Ương Nuôi Nòng Nọc Ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina)” được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Khoa Thủy S...

Đánh dấu chủ đề
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina)
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina)

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 78|Số lần tải: 0

Đề tài: “Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Chế Biến Để Ương Nuôi Nòng . Nọc Ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina)” được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm . Thủy Sản, Khoa Th...

Đánh dấu chủ đề
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SỰ LAI TẠO GIỮA ẾCH ĐỒNG VIỆT NAM (Rana rugulosa Weigmann, 1835) VÀ ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois,1981)
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SỰ LAI TẠO GIỮA ẾCH ĐỒNG VIỆT NAM (Rana rugulosa Weigmann, 1835) VÀ ẾCH THÁI LAN (Rana ti...

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 79|Số lần tải: 0

Đề tài được tiến hành từ tháng 4/2005 – 7/2005. Ếch Thái Lan được nuôi tại trại thực nghiệm thủy sản. Ếch Thái Lan được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp. Ếch đồng ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội