Danh mục

Danh sách tài liệu

Tội phạm có tính chất quốc tế
Tội phạm có tính chất quốc tế

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

Ngày nay, tình hình tội phạm ở Việt Nam là một vấn đề vô cùng nhức nhối, có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự p...

Đánh dấu chủ đề
Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - Những vấn đề lí luận và thực tiễn
Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 213|Số lần tải: 9

Nhìn lại hai mươi năm đổi mới kể từ năm 1986, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên cả hai mặt lí luận và thực tiễn. “...

Đánh dấu chủ đề
Tội chống người thi hành công vụ theo Bộ luật hình sự 1999 và đấu tranh phòng, chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Tội chống người thi hành công vụ theo Bộ luật hình sự 1999 và đấu tranh phòng, chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hải ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 215|Số lần tải: 6

Trong thời gian qua, việc nghiên cứu tội chống người thi hành công vụ được rất nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu: Tác giả Hoàng Yến với đề tài luận văn thạc sĩ “t...

Đánh dấu chủ đề
HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 62|Số lần tải: 0

Trong bối cảnh nền kinh tế việt nam hiện nay đang có những bước phát triển mạnh mẽ và có những biến chuyển lớn, nhất là khi việt nam là thành viên của WTO cùng vớ...

Đánh dấu chủ đề
HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 89|Số lần tải: 0

Trong bối cảnh nền kinh tế việt nam hiện nay đang có những bước phát triển mạnh mẽ và có những biến chuyển lớn, nhất là khi việt nam là thành viên của WTO cùng vớ...

Đánh dấu chủ đề
Pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của mô hình Công ty mẹ - Công ty con và thực tiễn tại Tổng Công ty tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của mô hình Công ty mẹ - Công ty con và thực tiễn tại Tổng Công ty tài nguyên và...

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 171|Số lần tải: 0

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới với những sức ép của quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng phải mở rộng quy mô, thị tr...

Đánh dấu chủ đề
Chương 4: Sự thừa kế
Chương 4: Sự thừa kế

Ngày tạo: 15/04/2014|Lượt đọc: 138|Số lần tải: 0

1.Giới thiệu về sự kế thừa. 1.1.Khái niệm. 1.2.Ví dụ. 1.3.Ý nghĩa. 1.4.Chương trình minh họa.

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ an
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ an

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 251|Số lần tải: 0

trên thực tế hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương vần còn rất nhiều hạn chế. Những hạn chế đó đã đưa đến tình trạn...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước
Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 185|Số lần tải: 1

Xây dựng pháp luật là một trong những mặt hoạt động cơ bản, đặc thù của nhà nước. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phản ánh đúng những nhu cầu khách ...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 196|Số lần tải: 2

Những năm gần đây, hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương đã đổi mới và có nhiều tiến bộ trong việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, cũng như động viên nhâ...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận:VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN
Tiểu luận:VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 252|Số lần tải: 1

Nhà nước là một thiết chế đặc biệt của xã hội. Lịch sử đã chứng kiến rất nhiều công lao trong việc duy trì và phát triển xã hội loài người cũng như sức mạnh đàn á...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: Pháp luật và Phong tục tập quán
Tiểu luận: Pháp luật và Phong tục tập quán

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 307|Số lần tải: 0

Pháp luật và phong tục tập quán là những quy phạm xã hội đã tồn tại song hành với nhau trong xã hội và được mọi người tuân theo. Giữa chúng có những điểm giống nh...

Đánh dấu chủ đề
BT cá nhân: SO SÁNH HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH VÀ VIỆT NAM
BT cá nhân: SO SÁNH HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH VÀ VIỆT NAM

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 356|Số lần tải: 0

1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH. Gồm: . • Thượng Nghị Viện: Cơ quan cao nhất trong hệ thống tòa án Anh Quốc: các phán quyết được đưa ra khi xét xử của thư...

Đánh dấu chủ đề
BT cá nhân: Sự khác biệt giữa vai trò của luật thành văn và án lệ ở Anh và ở Mỹ
BT cá nhân: Sự khác biệt giữa vai trò của luật thành văn và án lệ ở Anh và ở Mỹ

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 260|Số lần tải: 0

Hệ thống pháp luật Anh và Mỹ là hai hệ thống pháp luật lớn trên thế giới, đây là hai hệ thống pháp luật cùng thuộc dòng họ Common law. Tuy nhiên, giữa hai hệ thốn...

Đánh dấu chủ đề
BT cá nhân: Bình luận về sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa
BT cá nhân: Bình luận về sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 246|Số lần tải: 0

Cùng với sự ra đời của nhà nước Xô viết Nga – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triể...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: Cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN
Tiểu luận: Cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 333|Số lần tải: 1

Là khu vực được coi là cơ bản ổn định và phát triển năng động, nhưng Đông - Nam Á vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây xung đột. Vì vậy việc hợp tác quốc phòng gi...

Đánh dấu chủ đề
Thảo luận: Nghĩa vụ của doanh nghiệp
Thảo luận: Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 234|Số lần tải: 1

Là nội dung cơ bản cấu thành nên địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế định về nghĩa vụ chịu ảnh hưởng từ trình độ phát triển thị trường và nhận thức pháp lý về vị...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Tiểu luận: bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 235|Số lần tải: 0

Trong hệ thống văn bản pháp luật của nước ta hiện nay bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính, trong đó văn bản quy ph...

Đánh dấu chủ đề
Những định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm về ma túy và vận dụng vào địa bàn tỉnh Đăklăk
Những định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm về ma túy và vận dụng vào địa bàn tỉnh Đăklăk

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 283|Số lần tải: 4

Trong những năm qua, tình hình buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên thế giới và khu vực Châu Á tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Việt Nam là một qu...

Đánh dấu chủ đề
Đặc điểm của hoạt động điều tra các tội phạm về ma túy? Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất
Đặc điểm của hoạt động điều tra các tội phạm về ma túy? Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 323|Số lần tải: 3

Trong những năm qua, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã thực sự trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày càn...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]