Lưu trữ và cung cấp hoàn toàn miễn phí lượng luận văn, đồ án, tiểu luận

Danh mục

Danh sách tài liệu

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 104|Số lần tải: 0

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 54|Số lần tải: 0

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, các điều kiện kinh tế xã hội cải thiện đáng kể, cuộc sống nhân dân ngày một khởi sắc, diện mạo đấ...

Đánh dấu chủ đề
Tình hình hoạt động của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010
Tình hình hoạt động của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 61|Số lần tải: 0

Nước ta đang trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ ng...

Đánh dấu chủ đề
Báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của Hợp Tác Xã Công Nghiệp Tiến Bộ
Báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của Hợp Tác Xã Công Nghiệp Tiến Bộ

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 63|Số lần tải: 0

Hợp tác xã công nghiêp Tiến Bộ ( HTXCN Tiến Bộ) được thành lập năm 1988 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất may mặc có trụ sở tại 44 - Lê Ngọc Hân - Qu...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc-Kinh nghiệm và giải pháp
Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc-Kinh nghiệm và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 0

Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người đang sống trong cảnh đói nghè...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư phát triển Nông nghiệp tại Kiến Xương- Thái Bình. Thực trạng và giải pháp
Đầu tư phát triển Nông nghiệp tại Kiến Xương- Thái Bình. Thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 55|Số lần tải: 0

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải pháp
Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 38|Số lần tải: 0

LỜI NÓI ĐẦU. Chí Linh là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Hải Dương, có dân số 15 vạn người, là mảnh đất địa linh nhân kiệt có nhiều di tích lịch sử được xế...

Đánh dấu chủ đề
Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.
Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 71|Số lần tải: 0

. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay đang là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta..

Đánh dấu chủ đề
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 50|Số lần tải: 0

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho...

Đánh dấu chủ đề
Tạo lập và sử dụng vốn cho người nghèo, thực trạng - giải pháp
Tạo lập và sử dụng vốn cho người nghèo, thực trạng - giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 36|Số lần tải: 0

Nghèo đói không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng thụ thành quả văn minh tiến bộ của loài người mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về ...

Đánh dấu chủ đề
Phân tích biến động dân số, lao động  và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay
Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 38|Số lần tải: 0

Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt nam rất thấp, nước ta lại là một nước đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao nhất trên thế giới. Vì vậy việc tận dụng kh...

Đánh dấu chủ đề
Quản trị danh mục sản phẩm của TCT chăn nuôi VN
Quản trị danh mục sản phẩm của TCT chăn nuôi VN

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 38|Số lần tải: 0

LỜI NÓI ĐẦU. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hư...

Đánh dấu chủ đề
Tăng cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong phát triển kinh tế  Huyện Quỳnh Lưu
Tăng cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong phát triển kinh tế Huyện Quỳnh Lưu

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 28|Số lần tải: 0

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục phát triển, đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ với tốc độ tă...

Đánh dấu chủ đề
Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp
Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 38|Số lần tải: 0

Vai trò của sản xuất nông nghiệp là rất lớn và tất nhiên vai trò của lao động nông nghiệp cũng rất lớn, tuy nhiên , sản xuất nông nghiệp của nước ta còn rất lạc h...

Đánh dấu chủ đề
Đánh giá thực trạng công tác theo dõi đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH 5 năm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2006- 2010
Đánh giá thực trạng công tác theo dõi đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH 5 năm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2006- 2010

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 60|Số lần tải: 0

Chương I: Cơ sở lý thuyết về công tác theo dõi đánh giá dựa trên kết quả thực hiện KH 5 năm ở địa phương. IV. Các khái niệm cơ bản về theo dõi và đánh giá. 1. Khá...

Đánh dấu chủ đề
Mở rộng hoạt động cho vay đối với Hộ sản xuất ở NHNo&PTNT chi nhỏnh Huyện Đỡnh lập
Mở rộng hoạt động cho vay đối với Hộ sản xuất ở NHNo&PTNT chi nhỏnh Huyện Đỡnh lập

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 34|Số lần tải: 0

Nước ta là một nước có nền kinh tế nông nghiệp lâu đời, với khoảng 80% dân số sống ở nông thôn, lực lượng sản xuất nông nghiệp là rất dồi dào. Trong những năm gần...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao chất lượng bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội
Nâng cao chất lượng bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 32|Số lần tải: 1

Nội dung chuyên đề gồm ba chương:. Chương I: Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.. Chương II: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT H...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh
Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 49|Số lần tải: 0

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, chính sách cho va...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010
Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 34|Số lần tải: 0

Đối với Việt Nam, đói nghèo là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, đồng thời là vấn đề xã hội nhạy cảm nhất. Xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu mộ...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long. .
Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển...

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 36|Số lần tải: 0

1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong nền kinh tế thì ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng nó có tác dụng làm trung gian, là cầu nối giữa các cá nhân và tổ ch...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội