Danh mục

Danh sách tài liệu

TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 168|Số lần tải: 4

Hiện nay, nước ta có trên 60% lao động làm nghề nông và trên 70% dân số sống ở nông thôn. Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2010 Việt Nam trở thành một nước công...

Đánh dấu chủ đề
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC I - TỈNH THÁI BÌNH
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC I - TỈNH THÁI BÌNH

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 1

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM. . 1.1. Khái quát về NHTM. 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NHTM. 1.1.1.1. Khái niệm NHTM. Để đưa r...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã Liêm Chính- Thị xã Phủ Lý-tỉnh Hà Nam trong thời gian ba năm qua 2001- 2003
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa b...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 198|Số lần tải: 1

CHƯƠNG I. MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ CỦA HỘ NÔNG DÂN. 1.1.Vai trò của ngành nghề. Các ngành nghề phi nông nghiệp có vai trò rất to lớn...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn x• liêm chính- Thị x• Phủ Lý-tỉnh Hà Nam trong thời gian ba năm qua 2001- 2003.
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa b...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 133|Số lần tải: 0

CHƯƠNG I. MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ CỦA HỘ NÔNG DÂN. 1.1.Vai trò của ngành nghề. Các ngành nghề phi nông nghiệp có vai trò rất to lớn...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tại xã Quảng thành - thành phố thanh Hóa hiện nay
Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tại xã Quảng thành - thành phố thanh Hóa hiện nay

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 143|Số lần tải: 2

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, các ngành nghề kinh tế ngày càng phát tr...

Đánh dấu chủ đề
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 229|Số lần tải: 0

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 223|Số lần tải: 0

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, các điều kiện kinh tế xã hội cải thiện đáng kể, cuộc sống nhân dân ngày một khởi sắc, diện mạo đấ...

Đánh dấu chủ đề
Tình hình hoạt động của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010
Tình hình hoạt động của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 202|Số lần tải: 2

Nước ta đang trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ ng...

Đánh dấu chủ đề
Báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của Hợp Tác Xã Công Nghiệp Tiến Bộ
Báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của Hợp Tác Xã Công Nghiệp Tiến Bộ

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 160|Số lần tải: 3

Hợp tác xã công nghiêp Tiến Bộ ( HTXCN Tiến Bộ) được thành lập năm 1988 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất may mặc có trụ sở tại 44 - Lê Ngọc Hân - Qu...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc-Kinh nghiệm và giải pháp
Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc-Kinh nghiệm và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 191|Số lần tải: 0

Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người đang sống trong cảnh đói nghè...

Đánh dấu chủ đề
Đầu tư phát triển Nông nghiệp tại Kiến Xương- Thái Bình. Thực trạng và giải pháp
Đầu tư phát triển Nông nghiệp tại Kiến Xương- Thái Bình. Thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 189|Số lần tải: 2

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải pháp
Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 122|Số lần tải: 0

LỜI NÓI ĐẦU. Chí Linh là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Hải Dương, có dân số 15 vạn người, là mảnh đất địa linh nhân kiệt có nhiều di tích lịch sử được xế...

Đánh dấu chủ đề
Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.
Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 191|Số lần tải: 0

. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay đang là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta..

Đánh dấu chủ đề
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 158|Số lần tải: 0

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho...

Đánh dấu chủ đề
Tạo lập và sử dụng vốn cho người nghèo, thực trạng - giải pháp
Tạo lập và sử dụng vốn cho người nghèo, thực trạng - giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 134|Số lần tải: 0

Nghèo đói không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng thụ thành quả văn minh tiến bộ của loài người mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về ...

Đánh dấu chủ đề
Phân tích biến động dân số, lao động  và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay
Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 138|Số lần tải: 0

Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt nam rất thấp, nước ta lại là một nước đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao nhất trên thế giới. Vì vậy việc tận dụng kh...

Đánh dấu chủ đề
Quản trị danh mục sản phẩm của TCT chăn nuôi VN
Quản trị danh mục sản phẩm của TCT chăn nuôi VN

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 120|Số lần tải: 0

LỜI NÓI ĐẦU. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hư...

Đánh dấu chủ đề
Tăng cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong phát triển kinh tế  Huyện Quỳnh Lưu
Tăng cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong phát triển kinh tế Huyện Quỳnh Lưu

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 0

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục phát triển, đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ với tốc độ tă...

Đánh dấu chủ đề
Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp
Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 134|Số lần tải: 0

Vai trò của sản xuất nông nghiệp là rất lớn và tất nhiên vai trò của lao động nông nghiệp cũng rất lớn, tuy nhiên , sản xuất nông nghiệp của nước ta còn rất lạc h...

Đánh dấu chủ đề
Đánh giá thực trạng công tác theo dõi đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH 5 năm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2006- 2010
Đánh giá thực trạng công tác theo dõi đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH 5 năm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2006- 2010

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 170|Số lần tải: 0

Chương I: Cơ sở lý thuyết về công tác theo dõi đánh giá dựa trên kết quả thực hiện KH 5 năm ở địa phương. IV. Các khái niệm cơ bản về theo dõi và đánh giá. 1. Khá...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]