Danh mục

Danh sách tài liệu

Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần bất động sản B.D.S
Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần bất động sản B.D.S

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 1720|Số lần tải: 5

Công ty CP Bất Động Sản B.D.S thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2006.. Năm 2008 website: batdongsan.com.vn ra đời. Đây là kênh thông tin về bất động sản và các vấn đề...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 294|Số lần tải: 7

Thực tiễn của nhiều quốc gia cho thấy, nếu sự phát triển của hệ thống ngân hàng được hỗ trợ bởi sự phát triển tương xứng của nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhâ...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại T...

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 505|Số lần tải: 2

Trong bối cảnh “trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm” như hiện nay, đặc biệt trong môi trường kinh tế thị trường ở nước ta thì nguồn nhân lực luôn là một trong nh...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ khu vực nông thôn ở nước ta giai đoạn 2006-2010
Thực trạng giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ khu vực nông thôn ở nước ta giai đoạn 2006-2010

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 106|Số lần tải: 1

Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng đối với mọi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động VN trong thời gian qua
Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động VN trong thời gian qua

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 106|Số lần tải: 1

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Khái niệm phá...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Bảo hiểm AAA-Chi nhánh Hà Nội
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Bảo hiểm AAA-Chi nhánh Hà Nội

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 139|Số lần tải: 2

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức và cá nhân người lao động. Đối với tổ chức, đào tạo được c...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động của VN trong thời gian qua
Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động của VN trong thời gian qua

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 74|Số lần tải: 1

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Khái niệm phá...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng công tác tuyển dụng trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay
Thực trạng công tác tuyển dụng trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 99|Số lần tải: 2

Trong văn kiện Đại hội Đảng IX nêu rõ mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm từ 2001- 2010 là “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, n...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường  Hải
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 178|Số lần tải: 4

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng và giải pháp sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa ở Việt Nam
Thực trạng và giải pháp sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa ở Việt Nam

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 108|Số lần tải: 1

Nước ta đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển,nhân dân có cuộc sống ấm no. Báo cáo chính trị đại hội Đảng l...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lựcchất lượng caotại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lựcchất lượng caotại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 86|Số lần tải: 1

Thực tiễn của nhiều quốc gia cho thấy, nếu sự phát triển của hệ thống ngân hàng được hỗ trợ bởi sự phát triển tương xứng của nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhâ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lựcchất lượng caotại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lựcchất lượng caotại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 71|Số lần tải: 0

Thực tiễn của nhiều quốc gia cho thấy, nếu sự phát triển của hệ thống ngân hàng được hỗ trợ bởi sự phát triển tương xứng của nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhâ...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Phúc.
Nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Phúc.

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 89|Số lần tải: 2

Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì càng có nhiều doanh nghiệp cùng hoạt động và cường độ cạnh tranh cũng ngày càng lên cao. Vấn đề của các doanh ng...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông
Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 96|Số lần tải: 3

Hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực là những hoạt động rất quan trọng đối với mọi tổ chức. Nếu làm tốt công tác này thì sẽ đảm bảo cho tổ chức có được những n...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Phúc.
Nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Phúc.

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 61|Số lần tải: 1

Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì càng có nhiều doanh nghiệp cùng hoạt động và cường độ cạnh tranh cũng ngày càng lên cao. Vấn đề của các doanh ng...

Đánh dấu chủ đề
Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoàng Phú
Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoàng Phú

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 99|Số lần tải: 3

Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và trở thành xu thế phát triển không thể đảo ngược của nền kinh tế t...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ thông tin Nam Á
Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ thông tin Nam Á

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 75|Số lần tải: 4

Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ ...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Sơn
Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Sơn

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 90|Số lần tải: 3

Con người là nhân tố quan trọng và cần thiết nhất trong mọi thời đại, mọi xã hội. Hầu hết mọi thứ đều được làm ra dưới bàn tay con người và do con người điều khiể...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần LICOGI 12
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần LICOGI 12

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 160|Số lần tải: 4

Quản lý tối ưu nguồn nhân lực và tổ chức lao động hợp lý là một biện pháp hiệu quả hiện nay đã và đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Một doanh nghiệp, tổ chức...

Đánh dấu chủ đề
Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH TPI NGọc Tú
Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH TPI NGọc Tú

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 113|Số lần tải: 2

Ta thấy rằng nguồn lực con người luôn là yếu tố trọng tâm, yếu tốt quan trọng nhất. Vì các loại nguồn lực khác nếu không có con người thì đều trở nên vô dụng. Vì ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội