Danh mục

Danh sách tài liệu

Công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM
Công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 378|Số lần tải: 21

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của một quốc gia. DNVVN...

Đánh dấu chủ đề
Phần mềm Quản lý nhân sự
Phần mềm Quản lý nhân sự

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 193|Số lần tải: 4

Năm 1945, sự ra đời của chiếc máy tính điện tử lớn nhất Thế giới có tên Eniac đã đánh dấu bước đầu, mở ra một thời đại phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin. ...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng  công ty xăng dầu Việt Nam
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 341|Số lần tải: 30

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ mộ...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 273|Số lần tải: 17

Công ty 20 là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng Cục Hậu Cần - Bộ Quốc Phòng, trong thời gian qua các cấp lãnh đạo đã chú trọng phát triển đội ngũ lao độn...

Đánh dấu chủ đề
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ HANOISMEX
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ HANO...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 231|Số lần tải: 6

Đối với doanh nghiệp, mục tiêu sử dụng người lao động là hiệu quả, năng suất và sự lâu dài. Do vậy các doanh nghiệp luôn đưa ra các giải pháp nhằm động viên khuyế...

Đánh dấu chủ đề
THÁI ĐỘ DOANH NGHIỆP VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
THÁI ĐỘ DOANH NGHIỆP VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 206|Số lần tải: 3

Người khuyết tật là người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Giám định Y khoa xác nhận. Tuy bị khuyết tật nhưng họ vẫn có t...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HABUBANK
Hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HABUBANK

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 189|Số lần tải: 9

. Người thường ta nói: “Sự thành hay bại đều do con người”. Từ thế kỷ VII trước công nguyên, ông Kuan Chung Tzu - một học giả danh tiếng đã phát biểu quan điểm nổ...

Đánh dấu chủ đề
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 142|Số lần tải: 1

Lịch sử nhân loại đã chứng minh trong mỗi thời kỳ chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác luôn có một giai cấp đứ...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Công ty cổ phần giao nhận Phương Đông OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Công ty cổ phần giao nhận Phương Đông OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 0

Chi phí kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tất cả các khoản chi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm mua sắm nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, cô...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam
Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 162|Số lần tải: 5

Tiền lương có các chức năng cơ bản sau: . Chức năng thước đo giá trị: tiền lương được thể hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, được biểu hiện ra bên ngoài là ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 170|Số lần tải: 7

Nguồn nhân lưc – chìa khóa thành công của mọi tổ chức – với những hoạt động sáng tạo, những kiến thức, kỹ năng quý báu của mình có thể nắm toàn bộ vận mệnh và quy...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng Công Thương Chương Dương làm chuyên đề tốt nghiệp
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng Công Thương Chương Dương làm chuyên đề tốt nghiệp

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 197|Số lần tải: 5

Ngày nay, trước xu thề hội nhập sâu và rộng của nền kinh tế thế giới thì dường như những yếu tố truyền thống như vốn, công nghệ và các yếu tố đầu vào đã dần dần t...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ Bảo Vệ Việt Á
Nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ Bảo Vệ Việt Á

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 195|Số lần tải: 4

Việt Nam trong những năm vừa qua đang phát triển với tốc độ nhanh, cơ chế thị trường đã thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hiệu quả đã đem...

Đánh dấu chủ đề
Xây dựng Website quản lý nhân sự cho công ty INTECH
Xây dựng Website quản lý nhân sự cho công ty INTECH

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 131|Số lần tải: 1

Chúng ta đang sống và làm việc trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thời kỳ công nghệ thông tin đang phát triển trên phạm vi toàn cầu. Các sản phẩm của ng...

Đánh dấu chủ đề
TỔNG QUAN VỀ TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC
TỔNG QUAN VỀ TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 215|Số lần tải: 2

Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực là cánh cửa đầu tiên đưa một người trở thành thành viên của doanh nghiệp. Đứng về phía người đi tìm việc thì đây là cơ hội để họ c...

Đánh dấu chủ đề
QUẢN LÝ NHÂN LỰC  TẠI DOANH NGHIỆP
QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 265|Số lần tải: 15

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa mạnh mẽ,nền kinh tế phát triển làm mức sống của người dân tăng lên rõ rệt,nhu cầu về sản phẩm hàng h...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải phòng
Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải phòng

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 167|Số lần tải: 1

Con người vừa là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế - xã hội vừa là đối tượng tạo ra các mọi của cải vật chất.Con người ngày nay được coi là một tài sản ...

Đánh dấu chủ đề
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 161|Số lần tải: 5

Trong nền kimh tế thị trường với nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì cần phải đào tạo cho mình đội ngũ lao độ...

Đánh dấu chủ đề
Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 6
Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 6

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 159|Số lần tải: 3

Sự thành công của doanh nghiệp không chỉ ở chỗ sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng mà còn là ở bộ máy quản lý, ở người lao động. Vấn đề quản lý và sử dụng con ng...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng quá trình tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực tại công ty đông đô-bộ quốc phòng
Thực trạng quá trình tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực tại công ty đông đô-bộ quốc phòng

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 148|Số lần tải: 3

Nguồn nhân lực có tầm quan trọng hết sức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức và ngay cả đối với mỗi quốc gia. Có thể nói nếu không có nguồn nhân lực sẽ ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]