Danh mục

Danh sách tài liệu

Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh.
Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh.

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 153|Số lần tải: 1

1.1. Do yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay: từ phương pháp dạy học truyền thống mang tính thụ động đã và đang được thay thế bằng phương pháp dạy học tích cực (hoạt động hoá người học) nhằm phát huy tính tích cực tự học và tiềm năng sán...

Đánh dấu chủ đề
XÂY DỰNG, SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP CHƯƠNG II SINH HỌC 11 THPT
XÂY DỰNG, SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP CHƯƠNG II SINH HỌC 11 THPT

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 88|Số lần tải: 2

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1.1. Căn cứ vào Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; Nghị quyết trung ương 2 khoá VIII và điều 28 Luật Giáo dục năm 2005 về đổi mới phương pháp dạy học.. 1.2. Căn cứ từ những yêu cầu cấp thiết, liên tục của mục tiêu giá...

Đánh dấu chủ đề
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 234|Số lần tải: 3

Sinh học là khoa học về sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường, học sinh học không chỉ để biết mà còn để hành động, đặc biệt trong tình hình môi trường “đèn đỏ” như hiện nay, tính hiện thực càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Học sinh phổ thông nói...

Đánh dấu chủ đề
Di truyền phân tử
Di truyền phân tử

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 162|Số lần tải: 0

Khái niệm tính biến dị (Variability) là một đặc tính của sinh vật có khả năng phát sinh những biến đổi kiểu hình hoặc trong vật chất di truyền do những nguyên nhân bên trong và bên ngoài.. - Phân loại biến dị:. .

Đánh dấu chủ đề
NÂNG CAO HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO  (SINH H ỌC 10)
NÂNG CAO HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH H ỌC 10)

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 88|Số lần tải: 1

1. L í do l ựa chọn đề tài . 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học . Giáo dục - đào tạo luôn được xem là nhân tố quan trọng, quyết định . cho sự phát triển kinh tế nhanh, mạnh và bền vững. Thế kỉ XXI được xem là th ế kỉ của cô...

Đánh dấu chủ đề
SKKN: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen
SKKN: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 157|Số lần tải: 2

Thực tiễn giảng dạy từ khi vận dụng đổi mới cho đến nay sự chuyển biến về phương phỏp dạy học trong cỏc trường học chưa được là bao. Phổ biến là thầy đọc trũ chộp, thuyết trỡnh giảng giải xen kẽ với vấn đỏp tỏi hiện biểu diễn trực quan minh họa.Tuy n...

Đánh dấu chủ đề
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở THỊ XÃ TÂY NINH
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở THỊ XÃ TÂY NINH

Ngày tạo: 09/01/2014|Lượt đọc: 188|Số lần tải: 0

Để nâng cao chất lượng của quá trình giáo dục, bên cạnh chú trọng vào việc dạy và học các kiến hức, thì việc tạo cho học sinh một môi trường học tập trong lành, an toàn cho sức khỏe, phù hợp với ừng độ tuổi cũng cũng rất quan trọng. Bởi vì khi có một...

Đánh dấu chủ đề
PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC  HYDROCACBON THƠM  CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN  ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH
PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ N...

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 169|Số lần tải: 0

Quảng Ninh là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với bình quân chung của cả nước. Trong những năm gần đây, các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm một tỷ trọng . lớn, khoảng trên 80% GDP của tỉ...

Đánh dấu chủ đề
Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 267|Số lần tải: 1

Chương trình Sinh học lớp 12 NC mới được chính thức triển khai đại trà từ năm học 2008 – 2009. Trong đó, kiến thức phần STH là kiến thức trừu tượng gây khó khăn trong quá trình giảng dạy của GV và sự tiếp thu kiến thức của HS. Do đó, cần có những ngh...

Đánh dấu chủ đề
Rèn luyện cho học sinh dân tộc thiểu số kĩ năng khai thác kênh hình và tự xây dựng một số dạng kênh hình đơn giản góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học 11- Ban cơ bản
Rèn luyện cho học sinh dân tộc thiểu số kĩ năng khai thác kênh hình và tự xây dựng một số dạng kênh hình đơn giản góp phần nâng...

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 228|Số lần tải: 1

Rèn luyện cho HS các kĩ năng đọc, hiểu kênh hình có trong SGK mới và biết xây dựng một số dạng dạng KH đơn giản tự tạo để nâng cao chất lượng dạy học SH 11 là vấn đề mới đối với các đối tượng HS lớp 11 cả nước. Nhưng với đặc thù HS người dân tộc thi...

Đánh dấu chủ đề
Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học Sinh học 9
Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học Sinh học 9

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 208|Số lần tải: 3

Chương trình, SGK sinh học 9 được tiến hành thí điểm từ những năm 2002-2004 đến năm 2006-2007 được Bộ GD-ĐT quyết định chính thức ban hành. Trong chương trình giáo dục phổ thông đối với môn Sinh, Bộ GD-ĐT đã khẳng định một trong các mục tiêu về kiến...

Đánh dấu chủ đề
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10)
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10)

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 191|Số lần tải: 2

TN là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn do đó nó là phương tiện duy nhất giúp HS hình thành kĩ năng, kĩ xảo thực hành và tư duy ĩk thuật; TN giúp HS đi sâu ìtm hiểu bản chất của các hiện tượng và quá trình SH [1]. TN do GV biểu diễn phải là mẫu mực...

Đánh dấu chủ đề
Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh
Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 249|Số lần tải: 1

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, khi mà khoa học và công nghệ ph át triển rất mạnh mẽ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục nói chung và quá trình dạy học nói riêng, trong hoàn cảnh như vậy, giáo dục ý th...

Đánh dấu chủ đề
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG DẠY HỌC SINH LÝ HỌC THỰC VẬT (SINH HỌC 11) BẰNG PHẦN MỀM MS.POWER POINT
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG DẠY HỌC SINH LÝ HỌC THỰC VẬT (SINH HỌC 11) BẰNG PHẦN MỀM MS.POWER POINT

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 438|Số lần tải: 3

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào dạy học đang trở thành xu thế tất yếu. Trong đó tin học thực sự trở thành một phương tiện hỗ trợ đắc lực cho dạy học. Tin học có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ra đời và phát triển của nhiều lý thuyế...

Đánh dấu chủ đề
NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT Ở XÃ YÊN NINH -  HUYỆN PHÚ LƢƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT Ở XÃ YÊN NINH - HUYỆN PHÚ L...

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 266|Số lần tải: 0

Đất là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn tới khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây. Do đó nó có ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển của thảm thực vật. Mỗi loại đất sẽ có một kiểu thảm...

Đánh dấu chủ đề
NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX  (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG
NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 240|Số lần tải: 0

Ở Việt Nam cây đậu tương được gieo trồng ở cả 7 vùng nông nghiệp trên cả nước. Các giống đậu tương ở nước ta hiện nay rất phong phú gồm các giống đậu tương nhập nội, giống lai tạo, giống đậu tương đột biến và tập đoàn các giống đậu tương địa phương. ...

Đánh dấu chủ đề
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 245|Số lần tải: 0

. Do sự phát triển những ứng dụng của CNTT trong dạy học, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở một số nước tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Đức… đã nghiên cứu và đang sử dụng nhiều phần mềm dạy học ở trường phổ thông. Ở nước ta cũng có một vài nghiên cứu...

Đánh dấu chủ đề
ĐIỀU TRA TIỀM NĂNG THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC CỦA XÃ BẮC SƠN (MÓNG CÁI) VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHAI THÁC NGUỒN THỨC ĂN
ĐIỀU TRA TIỀM NĂNG THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC CỦA XÃ BẮC SƠN (MÓNG CÁI) VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHAI THÁC NGUỒN THỨC ĂN

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 120|Số lần tải: 0

Với định hướng quy hoạch sản xuất thức ăn thô xanh phù hợp với đ iều kiện từng vùng, đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn thô xanh để phát triển chăn nuô i trong cả nước, đồng thời xuất khẩu sản phẩm thức ăn thô xanh trong khu vực và tiếp cận thị trường quốc t...

Đánh dấu chủ đề
Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.
Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng k...

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 104|Số lần tải: 0

Hạt lạc là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều chất béo và protein cần thiết cho khẩu phần ăn của con người. Ngoài ra, hạt lạc còn chứa các vitamin nhóm B và một lượng hydratcacbon nhất định. Hạt lạc là nguyên liệu chính để sản xuất dầu ăn, bá...

Đánh dấu chủ đề
NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.)
NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.)

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 265|Số lần tải: 1

Ở Việt Nam, ngô là cây lương thực quan trọng thứ hai sau lúa của nông dân vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung và cây lương thực chính của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao nói riêng [1]. Trong những năm gần đây sản xuất ngô ở Việt Nam tăng ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội