Danh mục

Danh sách tài liệu

Ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 540|Số lần tải: 6

Việc bảo đảm tiền vay phải thực hiện theo qui định của chính phủ: Quá trình cung ứng vốn tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế sẽ làm tăn...

Đánh dấu chủ đề
TỔNG QUAN- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TỔNG QUAN- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 296|Số lần tải: 10

Tín dụng Ngân hàng là quan hệ vay mượn giữa Ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp dân cư. Hình thức này được thực...

Đánh dấu chủ đề
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 405|Số lần tải: 18

Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đất nước ta đã chuyển mình v...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 250|Số lần tải: 4

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, các DN muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi phải có thế mạnh về mặt tài chính để thuận tiện cho v...

Đánh dấu chủ đề
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 214|Số lần tải: 5

Cạnh tranh là một hiện tượng gắn liền với kinh tế thị trường, nó xuất hiện nhanh chóng và trở nên gay gắt trong nền kinh tế thị trường, đối với các ngân hàng thươ...

Đánh dấu chủ đề
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 263|Số lần tải: 15

Thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động của bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Trong thế giới ngày nay, nhiề...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương bình dương
Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương bình dương

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 160|Số lần tải: 2

xu thế này cuốn hút tất cả các nước từ giàu đến nghèo, từ nhỏ đến lớn hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hội nhập là một yếu tố phát triển. Nước nào không hội nhậ...

Đánh dấu chủ đề
NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 215|Số lần tải: 15

NHTM trước tiên là một tổ chức trung gian tài chính thực hiện các chức năng trung gian giữa hai hay nhiều bên trong một hoạt động tài chính nhất định. . Nói cách ...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương bình dương
Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương bình dương

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 117|Số lần tải: 6

xu thế này cuốn hút tất cả các nước từ giàu đến nghèo, từ nhỏ đến lớn hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hội nhập là một yếu tố phát triển. Nước nào không hội nhậ...

Đánh dấu chủ đề
Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam
Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 243|Số lần tải: 6

xuất phát từ nhận thức lý luận và thực tiễn hoạt động về các dịch vụ thẻ của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực, trên cơ sở các luật lệ, q...

Đánh dấu chủ đề
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 151|Số lần tải: 3

Nhưng nếu chỉ xem xét 1 cách cô lập thì chính sách cổ tức có tác động thế nào đến giá trị doanh nghiệp? Một doanh nghiệp lựa chọn một chính sách cổ tức dựa vào đâ...

Đánh dấu chủ đề
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 120|Số lần tải: 0

Nhưng nếu chỉ xem xét 1 cách cô lập thì chính sách cổ tức có tác động thế nào đến giá trị doanh nghiệp? Một doanh nghiệp lựa chọn một chính sách cổ tức dựa vào đâ...

Đánh dấu chủ đề
Toàn cảnh khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2008
Toàn cảnh khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2008

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 126|Số lần tải: 1

Tìm hiểu nguyên nhân của khủng hoảng tiền tệ thì những nghiên cứu đầu tiên chỉ . ra rằng chính sự mâu thuẫn trong chính sách của Chính phủ đã từng bước tấn công v...

Đánh dấu chủ đề
Toàn cảnh khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2008
Toàn cảnh khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2008

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 0

Hệ thống tài chính ngân hàng của nước Mỹ là một hệ thống đã tồn tại lâu đời và và là một thể chế lớn mạnh nhất trên thế giới. Nó đã từng trải qua một số cuộc khủn...

Đánh dấu chủ đề
Chính sách nâng giá đồng nội tệ: Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Chính sách nâng giá đồng nội tệ: Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 161|Số lần tải: 7

Tỷ giá hối đoái là một trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Không ít nền kinh tế lâm vào tình trạng khó khăn do tỷ giá hối đoái gây ra. Tỷ giá hối đoái đang t...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thơng mại
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thơng mại

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 183|Số lần tải: 4

. Vấn đề tiền giả trong lu thông và các vụ án kinh tế đã làm thất thoát hàng trăm triệu đồngđến hàng tỉ đồng. Và xu h ớng hội nhập của ...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Thanh toán Quốc tế theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đông Hà Nội
Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Thanh toán Quốc tế theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Chi nhánh ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 96|Số lần tải: 0

NHTM có hoạt động gần gũi nhất với mỗi người dân và với nền kinh tế. Nền kinh tế càng phát triển, các dịch vụ của NHTM càng đi vào tận cùng ngõ ngách của nền kinh...

Đánh dấu chủ đề
Đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại Sở Giao Dịch Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại Sở Giao Dịch Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 115|Số lần tải: 2

Cánh cửa hội nhập thực sự đã mở ra khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO. Cùng với đó là những cơ hội ...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 225|Số lần tải: 10

Khoảng 20 năm về trước vào những năm 80, khái niệm “cho vay tiêu dùng” còn “khá mới” đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam, nhưng chỉ một vài...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng tại Ngân hàng thương mại Á Châu – Chi nhánh Hà Nội
Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng tại Ngân hàng thương mại Á Châu – Chi nhánh Hà Nội

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 134|Số lần tải: 1

Đối với những ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Á Châu nói riêng, hoạt động tín dụng là một phần vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển và tồn ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]