Lưu trữ và cung cấp hoàn toàn miễn phí lượng luận văn, đồ án, tiểu luận

Danh mục

Danh sách tài liệu

Thực trạng mở rộng tín dụng đối với DNVVN tại Maritime Bank- chi nhánh Cầu Giấy.
Thực trạng mở rộng tín dụng đối với DNVVN tại Maritime Bank- chi nhánh Cầu Giấy.

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 579|Số lần tải: 13

Là một nước có nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư sản xuất ở Việt Nam hiện nay ngày càng cao và số doanh nghiệp đã có sự gia tăng vượt bậc, đặc biệt là các doanh...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 863|Số lần tải: 12

Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế, để từng bước phát triển, hội nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trải qua nhiều k...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 211|Số lần tải: 2

Cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ Mỹ đã lan rộng ra phạm vi toàn cầu, nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới ngày càng bộc lộ rõ, giá cả trên thị trường thế giớ...

Đánh dấu chủ đề
Tình hình hoạt động của NHNNo & PTNT huyện Thanh Sơn
Tình hình hoạt động của NHNNo & PTNT huyện Thanh Sơn

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 131|Số lần tải: 3

Trong những năm qua cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, Ngân hàng nông nghiệp huyện Thanh Sơn đã có rất nhiều cố gắng trong nhiệm vụ kinh doanh...

Đánh dấu chủ đề
Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Lạc Trung, Hà Nội
Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Lạc Trung, Hà Nội

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 162|Số lần tải: 3

Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương Mại và Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank . Tên gọi tắt : Maritimebank hoặc MSB...

Đánh dấu chủ đề
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 151|Số lần tải: 6

Đa dạng hoá là một xu hướng tất yếu của sự phát triển trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Đặc biệt trước những yêu cầu mới của ...

Đánh dấu chủ đề
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 97|Số lần tải: 2

Ngày 15/10/1996 thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, thống đốc ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 280/QĐ-NHNN thành lập lại và đổi tên Ngân hàng Việt Nam th...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch WESTERN BANK Cầu Giấy chi nhánh Hà Nội
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch WESTERN BANK Cầu Giấy chi nhánh Hà Nội

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 109|Số lần tải: 3

Thực hiện đường mới đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII và lần thứ VIII, nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ cơ chế ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc (VIB Vĩnh Phúc).
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc (VIB Vĩnh Phúc).

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 62|Số lần tải: 2

Theo kế hoạch đào tạo của khoa Ngân hàng – Tài Chính_trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, tất cả các sinh viên năm cuối được tạo điều kiện đến các cơ quan thực tập trong t...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Xuất Nhập khẩu Eximbank chi nhánh Đống Đa
Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Xuất Nhập khẩu Eximbank chi nhánh Đống Đa

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 111|Số lần tải: 2

Kinh tế thế giới không ngừng vận động và phát triển, hòa mình vào sự phát triển đó chúng ta thấy vai trò to lớn của các tổ chức kinh tế trong đó nổi bật là sự có ...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp tăng cường nguồn vốn  huy động tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Đông đô
Giải pháp tăng cường nguồn vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Đông đô

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 75|Số lần tải: 2

Vốn là một điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nước ta đang trong giai đoạn phát triển kích thích tăng trưởn...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở ...

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 99|Số lần tải: 3

Vốn cho nhu cầu phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành v...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 93|Số lần tải: 2

Vốn của Ngân hàng Thương mại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay và các nguồn vốn khác. Trong đó vốn huy động là nguồ...

Đánh dấu chủ đề
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢM BẢO TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢM BẢO TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 114|Số lần tải: 2

Ngân hàng thương mại (NHTM) là một bộ phận không thể tách rời khỏi đời sống xã hội, là một sản phẩm đặc biệt của nền kinh tế thị trường. Sự ra đời của NHTM đánh d...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ
Một số giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 2

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế. Ngành ngân hàng càng ngày càng tỏ rõ vị thế quan trọng của mình đối với sự phá...

Đánh dấu chủ đề
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện T...

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 80|Số lần tải: 2

Ngày nay, xu hướng Thương mại quốc tế đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Thương mại quốc tế không chỉ đem lại cho chính quốc gia đó lợi ...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn
Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 4

Vốn là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung ở Việt Nam hiện nay,vốn đang trở thành vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng và phát...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng và đánh giá chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến hết 2010
Thực trạng và đánh giá chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến hết 2010

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 1

Trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên đầy đủ của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) và đang dần hội nhập ngày cảng sâu rộng vào nền kinh t...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội
Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 102|Số lần tải: 1

Sự ra đời của hoạt động ngân hàng đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển và tiến bộ của con người. Nó không chỉ đơn thuần là một ngành nghề trong xã ...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động kinh doanh của NHTMCPCT Ninh Bình
Hoạt động kinh doanh của NHTMCPCT Ninh Bình

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 61|Số lần tải: 2

Trong xu thế hội nhập hiện nay, Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vai trò của hệ thống ngân hàng càng tỏ rõ vị trí quan trọng của mình. Cùng với qu...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội