Danh mục

Danh sách tài liệu

LUẬN VĂN TÂM LÝ HỌC THƯ VIỆN ĐHSPHN
LUẬN VĂN TÂM LÝ HỌC THƯ VIỆN ĐHSPHN

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 349|Số lần tải: 1

*Tóm tắt : Luận văn phân tích và khái quát các tài liệu khoa học về trí nhớ và cảm xúc trong tâm lý học, trên cơ sở đó xây dựng khung lý thuyết của đề tài nhằm đị...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý học quân sự
Tâm lý học quân sự

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 219|Số lần tải: 6

Tâm lý học ngày nay thuộc nhóm các khoa học mũi nhọn nghiên cứu con người đang phát triển mạnh mẽ, có được thành quả đó trước hết là do kết quả lao động sáng tạo ...

Đánh dấu chủ đề
Điều tra cơ bản về kiến thức, thái độ và hành vi phục vụ xây dựng chiến lược truyền thông vận động về quyền trẻ em giai đoạn 2006 - 2010
Điều tra cơ bản về kiến thức, thái độ và hành vi phục vụ xây dựng chiến lược truyền thông vận động về quyền trẻ em giai ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 115|Số lần tải: 1

Ngay từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em vào năm 1990, UNICEF đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam xây dựng Chương trình hành động q...

Đánh dấu chủ đề
Các hình thức, biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý ở cộng đồng dân cư theo chức năng của cảnh sát khu vực - Thực trạng và giải pháp
Các hình thức, biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý ở cộng đồng dân cư theo chức năng của cảnh sát khu vực - ...

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 115|Số lần tải: 0

Tệ nạn nghiện ma tuý ở nước ta hiện nay diễn ra rất đa dạng, phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là từ khi các chất ma tuý như hêrôin, côcain, morphine,...

Đánh dấu chủ đề
Giáo dục cải tạo những người chưa thành niên phạm tội
Giáo dục cải tạo những người chưa thành niên phạm tội

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 165|Số lần tải: 4

Thời nghèo nàn và lạc hậu của nước Việt Nam đã đi qua và giờ đây nó đã nhường chỗ cho sự phát triển dữ dội của đất nước, đó chính là sự phát triển mạnh mẽ về kinh...

Đánh dấu chủ đề
GIÁO DỤC CẢI TẠO TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP
GIÁO DỤC CẢI TẠO TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 152|Số lần tải: 2

Trong suốt qúa trình đánh giá cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn chú trọng yếu tố con người, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển ki...

Đánh dấu chủ đề
Tri thức đối với sự phát triển
Tri thức đối với sự phát triển

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 96|Số lần tải: 1

Tri thức đã có từ lâu trong lịch sử, có thể nói từ khi con người bắt đầu có tư duy thì lúc đó có tri thức.Trải qua một thời gian dài phát triển của lịch sử, cho đ...

Đánh dấu chủ đề
Sự hài lòng đối với công việc của chuyên viên Vụ Thống kê – Tổng hợp – Tòa án nhân dân tối cao
Sự hài lòng đối với công việc của chuyên viên Vụ Thống kê – Tổng hợp – Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 152|Số lần tải: 2

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC. 1.1. Bản chất sự hài lòng của nhân viên đối với công vi...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 157|Số lần tải: 1

Khái niệm sự trung thành thương hiệu. Trung thành với thương hiệu được đánh giá là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 1

Khái niệm sự trung thành thương hiệu. Trung thành với thương hiệu được đánh giá là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 94|Số lần tải: 1

Khái niệm sự trung thành thương hiệu. Trung thành với thương hiệu được đánh giá là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 110|Số lần tải: 1

Khái niệm sự trung thành thương hiệu. Trung thành với thương hiệu được đánh giá là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

1. Lý do chọn đề tài. Về phương diện lý thuyết, nhiều học giả đã chỉ ra rằng trung thành thương hiệu dẫn đến các hệ quả quan trọng. Khách hàng sẽ đặt niềm tin vào...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 104|Số lần tải: 0

Khái niệm sự trung thành thương hiệu. Trung thành với thương hiệu được đánh giá là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã...

Đánh dấu chủ đề
Lòng trung thành của người tiêu dùng Việt Nam đối với một số thương hiệu thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh
Lòng trung thành của người tiêu dùng Việt Nam đối với một số thương hiệu thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 151|Số lần tải: 2

Trong chương 1, tác giả đề cập đến tổng quan các nghiên cứu về lòng trung thành thương hiệu trước đây. Những nội dung chính bao gồm:. Khái niệm lòng trung thành t...

Đánh dấu chủ đề
Lòng trung thành của người tiêu dùng Việt Nam đối với một số thương hiệu thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh
Lòng trung thành của người tiêu dùng Việt Nam đối với một số thương hiệu thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

Trong chương 1, tác giả đề cập đến tổng quan các nghiên cứu về lòng trung thành thương hiệu trước đây. Những nội dung chính bao gồm:. Khái niệm lòng trung thành t...

Đánh dấu chủ đề
Vận dụng mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tìm hiểu tâm lý xã hội của thế hệ trẻ 8X trong thời đại ngày nay
Vận dụng mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tìm hiểu tâm lý xã hội của thế hệ trẻ 8X trong thời đại ngày nay

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 167|Số lần tải: 0

8X sinh ra trong những năm tám-mươi của thế kỉ XX là những năm cực kì khó khăn. Cái "bao cấp-tập trung" mặc dù đã bộc lộ rõ là quá lỗi thời, vẫn ngoan cố bám giữ....

Đánh dấu chủ đề
Thay đổi nhận thức về vấn đề hiến xác trong người dân hiện nay.
Thay đổi nhận thức về vấn đề hiến xác trong người dân hiện nay.

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 156|Số lần tải: 1

Hiện nay, ở Việt Nam nhu cầu tình trạng xác thực cho các sinh viên y khoa tại các trường Đại học thực tập ngày càng trở nên cấp thiết. Việc các sinh viên thiếu m...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý
Tâm lý

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 229|Số lần tải: 1

Vấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn ...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu lịch sử, giáo lý và sự tác động của đạo Phật đối với thế giới quan, nhân sinh quan của con người
Nghiên cứu lịch sử, giáo lý và sự tác động của đạo Phật đối với thế giới quan, nhân sinh quan của con người

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 213|Số lần tải: 3

Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, sau đó truyền bá ra khắp thế giới. Phật giáo, theo các triết gia lỗi lạc hiện đại, là tôn giáo thích hợp nhất của xã hội khoa học ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]