Danh mục

Danh sách tài liệu

Một số giải pháp cho hoạt động bán hàng trong nước đối với sản phẩm thời trang công sở của công ty CP Vinatex Đà Nẵng.
Một số giải pháp cho hoạt động bán hàng trong nước đối với sản phẩm thời trang công sở của công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 400|Số lần tải: 1

Trong thời đại mở cửa và hội nhập, mức độ cạnh tranh tăng lên nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài đang kinh doanh trong lãnh thổ nước ta. Đây...

Đánh dấu chủ đề
Nghiên cứu hành vi mua sắm quần áo của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học An Giang.
Nghiên cứu hành vi mua sắm quần áo của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học An Giang.

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 549|Số lần tải: 3

Mua sắm và làm đẹp là những nhu cầu thiết yếu của mọi người – những người của thế kỷ hiện đại, của cuộc sống năng động và giao tiếp. Nhu cầu làm đẹp ngày cà...

Đánh dấu chủ đề
Xây dựng kế hoạch sản xuất cho mã hàng thời trang công sở nam
Xây dựng kế hoạch sản xuất cho mã hàng thời trang công sở nam

Ngày tạo: 15/11/2013|Lượt đọc: 451|Số lần tải: 2

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp may ở Việt Nam chủ yếu sản xuất hàng gia công (CMT) nên lợi nhuận không cao. Để có thể phát triển hơn đặc biệt khi nước ta đã gi...

Đánh dấu chủ đề
Sáng tác thời trang áo cưới, dạ hội
Sáng tác thời trang áo cưới, dạ hội

Ngày tạo: 28/01/2013|Lượt đọc: 1783|Số lần tải: 12

mục lục lời mở đầu 1 phần i: lý luận chung 2 1.1. design là gì? 2 1.2 sự ra đời, vai trò của design trong sản xuất và xã hội. 3 1.3. xu hướng mốt - thời trang v...

Đánh dấu chủ đề
thời trang - ngành công nghiệp Việt
thời trang - ngành công nghiệp Việt

Ngày tạo: 15/10/2012|Lượt đọc: 1439|Số lần tải: 8

lời cảm ơn trước khi hoàn thành quá trình tìm hiểu và nghiên cứu bài khoá luận tốt nghiệp ngành thời trang . em xin gửi tới thầy cô giáo trong khoa tạo dáng công ...

Đánh dấu chủ đề
Những quy định về hộ chiếu trong pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam
Những quy định về hộ chiếu trong pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 844|Số lần tải: 2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lịch ha...

Đánh dấu chủ đề
Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 808|Số lần tải: 2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới ở nước ta được đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên cá...

Đánh dấu chủ đề
Cải cách Bộ máy hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay
Cải cách Bộ máy hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 7135|Số lần tải: 16

mở đầu đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đã mở ra một thời kỳ đổi mới ở nước ta.đảng chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, phát hiện ra sai lầm của đảng, củ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay
Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thu...

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 978|Số lần tải: 2

më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi §êt (r)ai - nguån tµi nguyªn quý gi¸ cña mçi quèc gia lu"n g3/4n liòn víi chýnh s¸ch ph¸t trión kinh tõ - x* héi vµ b¶o (r...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương - từ thực tiễn tỉ...

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 2040|Số lần tải: 3

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một trong những vấn đ...

Đánh dấu chủ đề
Những quy định về hộ chiếu trong pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam
Những quy định về hộ chiếu trong pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 1040|Số lần tải: 1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lịch ha...

Đánh dấu chủ đề
Thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính
Thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 2068|Số lần tải: 10

mở đầu 1. tính cấp bách của đề tài nhà nước là vấn đề "rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị" [30, tr. 31]. báo cáo chính trị của đảng cộng sản việt na...

Đánh dấu chủ đề
Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 953|Số lần tải: 2

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thể chế hóa chủ trương của đảng, tại kỳ họp thứ viii ngày 28/10/1995, quốc hội khóa ix đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật tổ chức...

Đánh dấu chủ đề
Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 1708|Số lần tải: 5

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới ở nước ta được đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên cá...

Đánh dấu chủ đề
Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 1746|Số lần tải: 1

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thể chế hóa chủ trương của đảng, tại kỳ họp thứ viii ngày 28/10/1995, quốc hội khóa ix đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật tổ chức...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam
Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 717|Số lần tải: 1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định ...

Đánh dấu chủ đề
Những nội dung cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân
Những nội dung cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 895|Số lần tải: 6

mở đầu 1. tính cấp bách của đề tài cùng với sự đổi mới mạnh mẽ bộ máy nhà nước, vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp luôn được đảng và nhà nước...

Đánh dấu chủ đề
Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện nay
Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện nay

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 687|Số lần tải: 1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết các nhà nước đương đại trên thế giới. để quản lý xã hộ...

Đánh dấu chủ đề
Xây dựng và hoàn thiện công tác công chứng nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Xây dựng và hoàn thiện công tác công chứng nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 687|Số lần tải: 2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công chứng là hoạt động bổ trợ tư pháp theo nghĩa rộng và cung cấp chứng cứ cho hoạt động của tòa án theo nghĩa hẹp, nhằm góp ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam
Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

Ngày tạo: 16/04/2012|Lượt đọc: 1450|Số lần tải: 6

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]