Danh mục

Danh sách tài liệu

Tìm hiểu về thương mại điện tử
Tìm hiểu về thương mại điện tử

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 164|Số lần tải: 4

Sự phát triển và hoàn thiện của kỹ thuật số đã đưa tới cuộc “cách mạng số . hoá”, thúc đẩy sự ra đời của “kinh tế số hoá”, và “xã hội thông tin” mà thương . mại đ...

Đánh dấu chủ đề
Nhận xét đánh giá trang web yêu thích
Nhận xét đánh giá trang web yêu thích

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 97|Số lần tải: 1

eBay hoạt động trong 3 lĩnh vực chủ yếu của Internet gồm mua bán, thanh toán và giao tiếp trực tuyến qua mạng. Với hơn 94 triệu người sử dụng hoạt động trên toàn ...

Đánh dấu chủ đề
Phát triển dịch vụ thương mại điện tử của công ty cổ phần công nghệ Vinacomm
Phát triển dịch vụ thương mại điện tử của công ty cổ phần công nghệ Vinacomm

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 275|Số lần tải: 6

Hiện nay, Internet tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của nền kinh tế, ngành và doanh nghiệp; tạo dựng môi trường kinh doanh mới, hình thành kênh thông tin, cung ...

Đánh dấu chủ đề
Phát triển hoạt động tư vấn ứng dụng Thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng công nghệ BSI
Phát triển hoạt động tư vấn ứng dụng Thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng công nghệ BSI

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 175|Số lần tải: 2

Cùng với sự xuất hiện và phát triển của thương mại điện tử, hình thức sơ khai là thiết lập một website để có thể đưa những thông tin liên quan đến doanh nghiệp, đ...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động thương mại điện tử ở công ty cổ phần chứng thực chữ ký số Việt Nam (VSIGN). Thực trạng và giải pháp
Hoạt động thương mại điện tử ở công ty cổ phần chứng thực chữ ký số Việt Nam (VSIGN). Thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 09/06/2014|Lượt đọc: 189|Số lần tải: 1

Cuộc cách mạng số hóa một lần nữa đưa xã hội loài người lên một tầm cao mới, với sự thay đổi mọi mặt của nền kinh tế - chính trị - văn hóa. Cuốn theo trào lưu của...

Đánh dấu chủ đề
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THANH TOÁN NGANLUONG.VN CỦA CÔNG TY CP GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THANH TOÁN NGANLUONG.VN CỦA CÔNG TY CP GIẢI PHÁP

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 208|Số lần tải: 2

Theo đường lối của Đảng và nhà nước, Việt Nam sẽ xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020. Hiện nay, Việt Nam đang cố gắn...

Đánh dấu chủ đề
Biện pháp giảm giá thành điện năng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Biện pháp giảm giá thành điện năng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 147|Số lần tải: 1

Ngành điện là một trong những ngành quan trọng của bất kỳ một quốc gia nào. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của nền kinh tế, mà trong đó đi...

Đánh dấu chủ đề
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 222|Số lần tải: 1

Sự ra đời của Internet và ngay sau đó nó phát triển nhanh chóng cả theo nghĩa độ tăng phủ ra toàn cầu (số liệu gần đây theo báo cáo của ITU năm 2001 cho thấy số n...

Đánh dấu chủ đề
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 211|Số lần tải: 3

Trong thụứi ủaùi ngaứy nay ,vieọc toaứn caàu hoựa neõn kinh teỏ ủang dieón ra nhanh choựng. Thoõng tin laứ moọt coõng cuù chieỏn lửụùc cuỷa moùi nhaứ kinh doanh k...

Đánh dấu chủ đề
Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO
Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 181|Số lần tải: 2

Kể từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, thương mại tự do và tốc độ lưu thông hàng hoá luôn là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất và từ đó ...

Đánh dấu chủ đề
CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3 - 2
CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3 - 2

Ngày tạo: 08/06/2014|Lượt đọc: 182|Số lần tải: 0

Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung thì nền công nghiệp cơ khí đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó góp phần thúc đẩy nhiều ngành k...

Đánh dấu chủ đề
Đổi mới quản lý nhà n¬ước về xúc tiến thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam (Lấy ví dụ ở thành phố Hải Phòng)
Đổi mới quản lý nhà n¬ước về xúc tiến thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam (Lấy ví dụ ở thành ...

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 130|Số lần tải: 1

1. Tính cấp thiết của Đề tài. Hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam nói chung và hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói riêng đã có những bước phát triển nhanh chó...

Đánh dấu chủ đề
Tổng công ty thương mại hà nội
Tổng công ty thương mại hà nội

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 168|Số lần tải: 0

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Trình độ phát triển kinh tế của...

Đánh dấu chủ đề
Nâng khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Văn hóa
Nâng khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Văn hóa

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 195|Số lần tải: 0

. Trong những năm vừa qua nền kinh tế nước ta phát triển mạnh, tạo nên động lực thu hút mạnh mẽ nhiều nguồn đầu tư cho các ngành sản xuất. Vì thế nhu cầu xây dựn...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động xúc tiến thương mại tại công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My - thực trạng và giải pháp
Hoạt động xúc tiến thương mại tại công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My - thực trạng và giải pháp

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 183|Số lần tải: 1

Mở Đầu. . Việt Nam đang trên đà phát triển, đổi mới thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với đó là xu thế hội nhập với các nước trên khu vực và thế giới....

Đánh dấu chủ đề
Tự do hóa thương mại trong mối quan hệ với Xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Tự do hóa thương mại trong mối quan hệ với Xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 142|Số lần tải: 2

1. Sự cần thiết của đề tài. Sau 20 năm mở cửa kinh tế, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn là trở thành Viên thứ 150 của WTO, một minh chứng thể hiện q...

Đánh dấu chủ đề
Các giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK
Các giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 146|Số lần tải: 0

Lời mở đầu. . Trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang hòa nhập với nền kinh tế thế giới, và hoạt động thương mại quốc tế đã trở thành hoạt động mang tính chất...

Đánh dấu chủ đề
Những giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của công ty cổ phần y dược Bảo Long
Những giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của công ty cổ phần y dược Bảo Long

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 126|Số lần tải: 0

Trong cơ chế thị trường hiện nay các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau đều hoạt động theo cơ chế thị trường (tự chủ) hợp tạo, cạnh tranh và bì...

Đánh dấu chủ đề
Nâng cao hiệu quả đầu tư của Công ty Điện tử Hà Nội đối với các công ty thành viên
Nâng cao hiệu quả đầu tư của Công ty Điện tử Hà Nội đối với các công ty thành viên

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 147|Số lần tải: 1

Công ty mẹ thường là vừa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vừa thực hiện chức năng quản lý vốn đầu tư vào các công ty con. Vì vậy Công ty mẹ là trung ...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện qui trình thủ tục hải quan điện tử đối với hang hoá XNK tại cục Hải quan Hà Nôi
Hoàn thiện qui trình thủ tục hải quan điện tử đối với hang hoá XNK tại cục Hải quan Hà Nôi

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 168|Số lần tải: 1

Trước yêu cầu đặt ra cho ngành Hải quan trong kế hoạch cải cách, hiện đại thủ tục hải quan, cũng là yêu cầu cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]