/ 25

Cơ cấu nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý giữa thành thị, nông thôn, giữa vùng, miền lãnh thổ; giữa các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế

Upload: BjBu.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 3215|Tải về: 10|Cấp: Đại học

đặc điểm nguồn nhân lực việt nam trong nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực việt nam có 6 đặc điểm nổi bật chủ yếu sau: - nguồn nhân lực có quy mô lớn, tăng nhanh hàng năm - nguồn nhân lực trẻ, tỷ lệ nam- nữ khá cân cân bằng - cơ cấu nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý giữa thành thị, nông thôn, giữa vùng, miền lãnh thổ; giữa các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế - nguồn nhân lực có trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật còn thấp, bố trí không đều, sức khoẻ chưa đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường - nguồn nhân lực có tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao và thời gian lao động ở khu vực nông thôn không thấp. - nguồn nhân lực có năng suất lao động và thu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.