/ 25

Cơ cấu nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý giữa thành thị, nông thôn, giữa vùng, miền lãnh thổ; giữa các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế

Upload: BjBu.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 3703|Tải về: 14|Cấp: Đại học

đặc điểm nguồn nhân lực việt nam trong nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực việt nam có 6 đặc điểm nổi bật chủ yếu sau: - nguồn nhân lực có quy mô lớn, tăng nhanh hàng năm - nguồn nhân lực trẻ, tỷ lệ nam- nữ khá cân cân bằng - cơ cấu nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]