/ 30

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của khách sạn Thắng Lợi

Upload: KemThienThan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 11568|Tải về: 27|Cấp: Đại học

lời nói đầu vận động cùng cới thời gian và quá trình phát triển tiến bộ của xã hội loài người, du lịch đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu của mỗi con người, mỗi tổ chức...ở việt nam với đường lối và chính sách hợp lý của đảng và nhà nước đã thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập trên nhiều mặt đã mang lại nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội trong đó nổi bật là ngành du lịch việt nam . ngành du lịch việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc rất đáng kể đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. nói đến sự tồn tại và phát triển của du lịch trong các hoạt động này phải kể đến yếu tố có tính chất hàng đầu quan trọng đó là yếu tố khách....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.