Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động

Cấp:Đại học|Lượt xem:1109|Tải về:3|Số trang:18 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i. trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động. ii. tình huống anh c làm việc tại công ty giấy b từ tháng 1/1995, theo hợp đồng lao động không

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.