/ 18

cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động

Upload: HuyPhan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1306|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i. trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động. ii. tình huống anh c làm việc tại công ty giấy b từ tháng 1/1995, theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được phân công làm việc tại phân xưởng đo lường tự động. từ tháng 2/2008, anh c được chuyển sang làm thủ kho ở tổng kho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]