/ 21

Cơ chế hình thành và hoạt động của glycogen. Vai trò và ý nghĩa sinh học

Upload: PhucIn.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2999|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu. 1[font=&quot] nội dung 2[font=&quot] 1.[font=&quot] cấu tạo của glycogen. 2[font=&quot] 2.[font=&quot] cơ chế hình thành. 2[font=&quot] 2.1[font=&quot] trường hợp có chuỗi glucan sẵn. 4[font=&quot] 2.2[font=&quot] trường hợp không có chuỗi glucan sẵn. 6[font=&quot] 3.[font=&quot] cơ chế hoạt động của glycogen (thoái hóa glycogen). 8[font=&quot] 3.1[font=&quot] thủy phân mạch thẳng của phân tử glycogen. 9[font=&quot] 3.2[font=&quot] thủy phân mạch nhánh của phân tử glycogen. 11[font=&quot] 4.[font=&quot] vai trò và ý nghĩa sinh học của glycogen. 12[font=&quot] 4.1[font=&quot] glycogen là nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể. 13[font=&quot] 4.2[font=&quot] tác dụng ổn định đường huyết 13[font=&quot] 4.3[font=&quot] bệnh dự trữ glycogen (glycogen storage disease = gsd). 14[font=&quot] kết luận 19[font=&quot] tài liệu tham khảo 20[font=&quot] ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.