Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cơ hội và khả năng áp dụng ISO 14001 tại các doanh nghiệp Việt Nam. Trường hợp xí nghiệp X61 – Sơn Tây – Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1036|Tải về:2|Số trang:96 | Ngày upload:03/03/2012

lời mở đầu 1. lý do chọn đề tài toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những thách thức lớn đối với doanh nghiệp việt nam. trong những năm gần đõy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.