/ 14

Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Upload: HungPhanThanh.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 470|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu sự phân bố không đều các nguồn lực để phát triển kinh tế giữa các quốc gia đã tạo cho mỗi quốc gia có một lợi thế so sánh riêng. nhưng nó cũng làm cho các quốc gia phụ thuộc vào nhau nhiều hơn. trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay thì sự phụ thuộc đó ngày càng trở nên rõ nét. việc di chuyển nguồn lực kinh tế giữa các quốc gia không chỉ còn là nhu cầu mà còn là lợi ých cuả mỗi nước. chính vì vậy, xu thế khu vực hoá và quốc tế hoá nền kinh tế đã trở thành tất yếu. việt nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xhcn. việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực là một quyết định quan trọng của công cuộc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.