/ 86

Cơ quan thi hành án dân sự- Cơ quan chuyên môn trong bộ máy hành chính nhà nước

Upload: NgoThanhChung.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 530|Tải về: 4|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài. đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi(1986) đã khẳng định: "đổi mới đất nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn". đường lối đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đưa đất nước ta sang một giai đoạn phát

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]