/ 72

Cơ sở lý luận chung về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3089|Tải về: 13|Cấp: Đại học

lời nói đầu kế toán hành chính sự nghiệp với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán nhà nước, có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]