/ 27

Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm của công chức Việt Nam hiện nay

Upload: ChuThiThanhNhan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2170|Tải về: 10|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mở đầu lý thuyết về tổ chức nhà nước chỉ ra rằng có hai nhân tố then chốt nhất quyết định sự thành, bại của một tổ chức là: con người và thể chế. trong đó, con người là nhân tố mang tính quyết định. điều này càng thể hiện sự đúng đắn của nó khi đối chiếu vào tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước việt nam hiện nay. thực tiễn cho thấy, người công chức có vai trò mang tính quyết định tới hoạt động quản lý của nhà nước đối với xã hội. bởi vì, công chức chính là chủ thể cơ bản đưa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, là cầu nối giữa đảng, nhà nước và nhân dân. việc người dân đồng thuận với nhà nước, ủng hộ hoạt động của nhà nước...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.