/ 27

Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm của công chức Việt Nam hiện nay

Upload: ChuThiThanhNhan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2668|Tải về: 12|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mở đầu lý thuyết về tổ chức nhà nước chỉ ra rằng có hai nhân tố then chốt nhất quyết định sự thành, bại của một tổ chức là: con người và thể chế. trong đó, con người là nhân tố mang tính quyết định. điều này càng thể hiện sự đúng đắn của nó khi đối chiếu vào tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]