/ 54

Cơ sở lý luận về rủi ro và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại và công tác quản lý rủi ro trong Ngân hàng NHNO&PTNT

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2773|Tải về: 27|Cấp: Đại học

chương i cơ sở lý luận về rủi ro và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại và công tác quản lý rủi ro trong ngân hàng nhno&ptnt 1.1 hoạt động tín dụng. 1.1.1 khái niệm tín dụng ngân hàng: tín dụng ngân hàng là quan hệ , tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế , cấ nhân theo nguyên tắc hoàn trả.việc hoàn trả được nợ gốc trong tín dụng có nghĩa là việc thực hiện được giá trị hàng hóa trên thị trường còn việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là việc thực hiện được giá trị thặng dư trên thị trường. do đó, có thể xem rủi ro tín dụng cũng là rủi ro kinh doanh nhưng được xem xét dưới góc độ của ngân hàng. trong quan hệ tín dụng có hai đối tượng tham gia là ngân hàng cho vay và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.