/ 105

Cọc chịu tải trọng ngang- thi công móng giếng chìm hơi ép

Upload: GiaNghiNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1386|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục phần 1: cọc chịu tải trọng ngang chương 1: tổng quan về cọc ngang 3 1.1 phân loại cọc 3 1.2 một số loại cọc chịu tải trọng ngang thường gặp 4 a. cọc xiên 4 b. cọc bản 5 c. cọc đứng chịu tải ngang và moment 6 chương 2: cơ sở lý thuyết cọc chịu tải trọng ngang 7 2.1 những nội dung cần tính toán khi cọc chịu tác dụng tải trọng ngang 7 2.2 các phương pháp tính toán 7 a. khả năng chịu tải ngang cực hạn 8 c. mô hình nền winkler: 17 2.3 các vấn đề về sự làm việc của nhóm cọc khi chịu tải ngang: 26 chương 3: áp dụng tính toán và kiểm tra chuyển vị ngang - góc xoay đầu cọc theo tcvn 205 : 1998 31 chương 4: tường vây – các biện pháp hạn chế chuyển vị ngang cho tường vây 51 4.1 các dạng tường vây: 51 4.2. giải pháp hạn chế chuyển vị ngang cho tường vây: 52 chương 5: sự cố công trình và bài học kinh nghiệm 55 5.1. sự cố cao ốc waseco (tháng 9/2010) 55 5. 2. bài học...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.