Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cọc chịu tải trọng ngang- thi công móng giếng chìm hơi ép

Cấp:Đại học|Lượt xem:1391|Tải về:5|Số trang:105 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục phần 1: cọc chịu tải trọng ngang chương 1: tổng quan về cọc ngang 3 1.1 phân loại cọc 3 1.2 một số loại cọc chịu tải trọng ngang thường gặp 4 a. cọc xiê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.