/ 19

Con đường quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam

Upload: PhamThiHang.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1654|Tải về: 3|Cấp: Đại học

phần mét : lời mở đầu việt nam là một đất nước nằm trong khu vực đông nam á, khu vực đang có tiềm năng phát triển kinh tế. bước lên từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, trì trệ lại phải trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm nên nước ta vốn đã lạc hậu nay càng kiệt qụê hơn. chính vì thế mà sau chiến tranh đất nước ta tiếp tục con đường mà mình đã lùa chọn đó là đi lên cnxh. tuy nhiên để tiến đến được cnxh thì chóng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách, đó là bước quá độ để việt nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới, đó là bước quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới, chế độ cộng sản , chế độ mà mọi người...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.