Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Con đường quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam

phần mét : lời mở đầu việt nam là một đất nước nằm trong khu vực đông nam á, khu vực đang có tiềm năng phát triển kinh tế. bước lên từ một nước có nền kinh tế l

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1539|Tải về:3|Số trang:19

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: