/ 36

Công đoàn việt nam – 80 năm, một chặng đường lịch sử

Upload: BiBom.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 1424|Tải về: 4|Cấp: Đại học

bài dự thi tèm hiểu "công đoàn việt nam - 80 năm, một chặng đường lịch sử" ------***------- câu hỏi 1: đồng chí hãy cho biết, tổ chức công đoàn việt nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? do ai sáng lập? trả lời: đại hội v công đoàn việt nam (tháng 2 năm 1983) đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]