/ 106

Công nghệ ofdm và ứng dụng trong wimax

Upload: ThaoNguyen.dokovn0|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 1348|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục mục lục i danh mục các bảng ii danh mục các hình vẽ iii danh mục các chữ viết tắt iv lời nói đầu v chương i: một số đặc tính kấnh truyền trong kỹ thuật ofdm 1 1.1.giới thiệu chương: 1 1.2 đặc tính kênh truyền vô tuyến trong hệ thống ofdm: 1 1.2.1 sự suy giảm tín hiệu (attenuation): 2 1.2.2 p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]