Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lời mở đầu

Chương 1. Tổng quan về ngành mía đường việt nam

Chương 2. Quy trình công nghệ sản xuất đường

2.1. Nguyên liệu mía

2.1.1. Phân loại

2.1.2. Thu hoạch và bảo quản mía

2.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuât đường saccharose từ mía

2.3. Thuyết minh quy trình

2.3.1. Trích nước mía

2. 3.2. Làm sạch nước mía

2.3.3. Lọc bùn

2.3.4. Tẩy màu

2.3.5. Bốc hơi nước mía

2.3.6. Kết tinh đường

2.3.7. Phương pháp nấu đường

2.3.8. Ly tâm

2.3.9. Sấy đường

2.3.10. Vận chuyển và bảo quản đường

2.4. Khuyến cáo người tiêu dùng

Chương 3. Kết luận

Công nghệ sản xuất đường mía

lời mở đầu chương 1. tổng quan về ngành mía đường việt nam chương 2. quy trình công nghệ sản xuất đường 2.1. nguyên liệu mía 2.1.1. phân loại 2.1.2. thu hoạch v

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1318|Tải về:11|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: