Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Công nghệ than hóa khí-đang được áp dụng tại Việt Nam

sau 6 năm vận hành lò than hóa khí tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm vận hành lò khí than mục lục 1 giới thiệu dự án 4 2 cơ sở thiết kế 5 3 nguyên tắc thiết

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1261|Tải về:7|Số trang:24

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: