Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Công nghệ than hóa khí-đang được áp dụng tại Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:1608|Tải về:8|Số trang:24 | Ngày upload:11/08/2012

sau 6 năm vận hành lò than hóa khí tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm vận hành lò khí than mục lục 1 giới thiệu dự án 4 2 cơ sở thiết kế 5 3 nguyên tắc thiết

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.