/ 24

Công nghệ than hóa khí-đang được áp dụng tại Việt Nam

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1604|Tải về: 8|Cấp: Đại học

sau 6 năm vận hành lò than hóa khí tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm vận hành lò khí than mục lục 1 giới thiệu dự án 4 2 cơ sở thiết kế 5 3 nguyên tắc thiết kế 5 4 thiết kế quy trình công nghệ cho trạm khí than 5 5 chủng loại than và các chỉ số khí hoá 6 6 yêu cầu chất lượng than và chất lượng khí 6 7 lý thuyết khí hoá than và quy trình kỹ thuật 7 8 mô tả trạm khí hóa than 10 9 đặc điểm công nghệ của trạm khí hoá than 2 giai đoạn 13 10 các model thiết bị chính 14 11 hệ thống đường ống của trạm khí hoá than 19 12 trình tự công nghệ 19 13 kết cấu xây dựng 19 14 nguồn điện 19 15 điều khiển tự động 19 16 an toàn, môi trường và phòng cháy 23 17 điện, nước và hơi cho trạm khí hoá than 24 18 nhân lực 26 19 giao dịch 27 20 một số vấn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.