/ 78

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang - thành phố đà nẵng

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1150|Tải về: 0|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực hiện nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 5 khãa vii về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn toàn diện là vấn đề rất quan trọng ở huyện hoà vang, thành phố đà nẵng. thời g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]