Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang - thành phố đà nẵng

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực hiện nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 5 khãa vii về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:790|Tải về:0|Số trang:78

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Ngày tạo: