Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa ở các nước NICs và áp dụng ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2097|Tải về:2|Số trang:51 | Ngày upload:17/07/2012

lời mở đầu "sự thần kỳ" mà các nước nics (các nước công nghiệp mới) ở châu á đạt được trong mấy thập kỷ qua không phải là sự ngẫu nhiên, mà là cả một quá trình

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.