/ 51

Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa ở các nước NICs và áp dụng ở Việt Nam

Upload: NguyenVanChinh.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 2061|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu "sự thần kỳ" mà các nước nics (các nước công nghiệp mới) ở châu á đạt được trong mấy thập kỷ qua không phải là sự ngẫu nhiên, mà là cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm và phấn đấu kiên trì của các quốc gia, lãnh thổ công nghiệp mới châu á. trải qua những thăng trầm, thất bại và thành công, họ đã tìm ra một mô hình phát triển kinh tế phù hợp với những điều kiện thực tế ở mỗi nước - mô hình công nghiệp hóa hướng ngoại, chìa khóa cho họ từ những nước, lãnh thổ nghèo nàn, lạc hậu vươn lên thành những quốc gia có nền công nghiệp phát triển, hòa nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới với địa vị không ngừng được nâng cao, vững vàng bước vào thế kỷ xxi. hiện nay, chóng ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.