Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Công tác quản lý và kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Xây dựng và Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 4 chương i: lý luận chung về quản lý và hạch toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp sản xuất 5 i. những vấn đề chung về vốn bằng tiề

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1131|Tải về:5|Số trang:67

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: