Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Công tác quản lý và kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Xây dựng và Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải

Cấp:Đại học|Lượt xem:1364|Tải về:5|Số trang:69 | Ngày upload:03/12/2011

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 4 chương i: lý luận chung về quản lý và hạch toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp sản xuất 5 i. những vấn đề chung về vốn bằng tiề

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.