Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Công ty Cao su Sao Vàng

Cấp:Đại học|Lượt xem:1602|Tải về:2|Số trang:44 | Ngày upload:29/11/2011

phần 1 : giới thiệu chung về doanh nghiệp 1.1 .quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp công ty có tên giao dịch chính thức : công ty cao su sao vàng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.