Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Địa Vật Lý

lời nói đầu hạch toán kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính và có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:639|Tải về:0|Số trang:88

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: