Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Cục Thống kê Hà Nội

lời mở đầu ngày 6/5/1946, sắc lệnh số 61/sl được chủ tịch hồ chí minh ký đã đánh dấu sự ra đời của ngành thống kê việt nam ngay trong những năm đầu của cách mạn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1266|Tải về:1|Số trang:33

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: