/ 33

Cục Thống kê Hà Nội

Upload: VuCao.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 1492|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu ngày 6/5/1946, sắc lệnh số 61/sl được chủ tịch hồ chí minh ký đã đánh dấu sự ra đời của ngành thống kê việt nam ngay trong những năm đầu của cách mạng thành công. tiếp theo nha thống kê, ngày 20/2/1956, thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 659/ttg thành lập cục thống kê trung ương và sau đó một tháng là ban thống kê thành phố hà nội. trong suốt những năm qua, ngành thống kê đã không ngừng phát triển về mọi mặt, ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về thông tin kinh tế xã hội của cấp các ngành, các cơ quan chuyên môn cũng như các nhu cầu sử dụng thông tin khác. nói cách khác, thống kê đang thực sự trở thành "công cụ sắc bén để nhận thức xã hội" cục thống kê hà nội là cơ quan trực thuộc tổng cục thống kê đặt tại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.