Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cục Thống kê Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1494|Tải về:1|Số trang:33 | Ngày upload:06/12/2011

lời mở đầu ngày 6/5/1946, sắc lệnh số 61/sl được chủ tịch hồ chí minh ký đã đánh dấu sự ra đời của ngành thống kê việt nam ngay trong những năm đầu của cách mạn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.